• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

B&H Media Group
služby výpočtovej techniky
(187.59 kb)
Ing. Jozef Nosáľ
služby CO
(191.35 kb)
SPP Bratislava
za odber plynu
(216.74 kb)
SPP Bratislava
za dober plynu
(222.76 kb)
SPP Bratislava
za odber plynu
(221.86 kb)
webwxmedia
za webovú stránku
(238.33 kb)
Stredoslovenská energetika
za odber elektriny
(318.76 kb)
rumanko s.r.o
modernizácia verejného osvetlenia
(203.68 kb)
(343.64 kb)
(231.54 kb)
Brantner Gemer s.r.o
za odvoz TKO
(268.37 kb)
(249.37 kb)
(292.57 kb)
Poradca podnikateľa Žilina
finančný spravodajca
(184.68 kb)
(188.89 kb)
Technické služby, Hnúšťa
Vývoz kontajnerov
(222.82 kb)
(226.55 kb)
Ing. Igor Račko
za prehliadku a skúšky kotlov
(285.46 kb)

(0 b)
DOXX - stravné lístky
za stravné lístky
(297.59 kb)
Obec Ćerenčany
za likvidáciu kalov
(232.33 kb)
Slovak Telekom a.s.
za mobilné telefóny
(334.29 kb)
František Rell
prehliadka plynových spotrebičov
(317.67 kb)
Poradca podnikateľa
za verejnú správu - faktúra
(233.52 kb)
Poradca podnikateľa
za finančného spravodajcu - faktúra
(232.33 kb)
Ing. Peter Bulik, Drnava
štúdium verejné osvetlenie
(234 kb)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
zálohová faktúra - likvidácia OV
(253.65 kb)
Ing. Jozef Nosáľ
služby CO
(195.4 kb)
webex media, s. r. o.
za vebovú stránku
(233.48 kb)
Milan Murinček
za prepravu
(211.18 kb)
D. E. AUDIT s. r. o.
za audítorskú činnosť
(215.77 kb)
(229.15 kb)
(217.59 kb)
(228.67 kb)
Školská jedálenň pri ZŠ v Hrachove
za podané obedy - september 2015
(283 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete
(237.6 kb)
FIRE System
za materiál
(292.77 kb)
IKF Service, s. r. o.
za písanie a skompletizovanie žiadosti
(250.12 kb)
(180.92 kb)
IKF Service, s. r. o.
za audit projektovej dokumentácie, kontrolu a spracovanie realizačného rozpočtu
(239.72 kb)
IKF Service, s. r. o.
za písanie a skompletizovanie žiadosti - rekonštrukcia Materskej školy v obce Hrachovo
(252.15 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(321.16 kb)
Brantner Gemer, s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok za mesiac 09/2015
(287.87 kb)
DETOX, s. r. o.
za služby
(287.96 kb)
IOP-plus, s. r. o.
za materiál
(250.79 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - november 2015
(227.96 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - november 2015
(242.15 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - november 2015
(227.68 kb)
Školská jedáleň pri ZŠ v Hrachove
za podané obedy - október 2015
(296.67 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete
(262.21 kb)
Poradca, s. r. o.
za ročné predplatné mesačníka VS2015 - záloha
(281.69 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok za mesiac október 2015
(193.8 kb)
(309.25 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - záloha
(337.18 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu webhosting a zálohu webstránky
(242.34 kb)
(301.38 kb)
(243.78 kb)
(199.53 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(340.18 kb)
Ing. Štefan Guričan - Podnikateľské poradenstvo
za poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
(178.86 kb)
Brantner Gemer s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok
(269.37 kb)
Ing. Barnabáš Máté - SLAVOMAT
za vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia materskej školy"
(238.66 kb)
Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog
za dodávku a montáž PVC podlahovej krytiny
(263.73 kb)
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ REKLAMNÁ A REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.
za zálohové predplatné za časopis NRSR - Parlamentný kuriér 2016
(215.61 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok - november 2015
(192.99 kb)
INPROST, s. r. o.
za obecné noviny rok 2016
(193.59 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - december 2015
(233.87 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - december 2015
(242.32 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - december 2015
(241.87 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - december 2015
(319.01 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky
(237.74 kb)
Ján Čajko - Geodetická kancelária
za zameranie a spracovanie polohopisu
(169.54 kb)
ZIM + M - VALENT
za opravu chladiacich zariadení
(169.36 kb)
Poradca, s. r. o.
za predplatné mesačníka VS 2015
(254.22 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete
(261.98 kb)
(301.88 kb)
(257.99 kb)
(251.05 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(332.74 kb)
Brantner Gemer, s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu - november 2015
(281.93 kb)
Aproving, s. r. o.
za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Obnova miestnych komunikácií
(289.19 kb)
Disig, a. s,
za kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky
(222.95 kb)
Poradca, s. r. o.
za predplatné mesačníka "VS 2014"
(261.02 kb)
(305.72 kb)
Roman Stromko
za úpravu terénu v obci
(314.99 kb)
FOR REGION, s. r. o.
za modernizáciu verejného osvetlenia v obci - preddavková faktúra
(236.38 kb)
BPM ELEKTRO, s. r. o.
za realizáciu svetelno-technického merania - preddavková faktúra
(215.22 kb)
FOR REGION, s. r. o.
za modernizáciu verejného osvetlenia v obci
(249.73 kb)
BPM ELEKTRO, s. r. o.
za realizáciu svetelno-technického merania
(219.33 kb)
RSNET, s. r. o.
za internet
(304 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete
(327.63 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok - december 2015
(196.86 kb)
Dobrovoľná požiarna ochrana, OKRESNÝ VÝBOR
za príspevok na požiarnu ochranu za rok 2016
(213.88 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - január 2016
(274.74 kb)
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
za toner do tlačiarne
(234.78 kb)
CAMEA computer systems, a. s.
za toner do tlačiarne
(238.06 kb)
(231.77 kb)
(339.75 kb)
(334.06 kb)
(235.16 kb)
(355.23 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(312.34 kb)
Brantner Gemer, s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu - december 2015
(261.43 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu
(281 kb)
Support and Consulting, s. r. o.
za projektový manažment-"Inštalácia kamerového systému pre obec Hrachovo"
(219.96 kb)
rumanko, s. r. o.
za projektový manažment-"Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo"
(199.19 kb)
Aproving, s. r. o.
za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Obnova miestnych komunikácií, Hrachovo"
(292.46 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - január 2016
(313.41 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - február 2016
(235.93 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - február 2016
(263.69 kb)
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
za finančného spravodajca, ročník 2015
(256.43 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - február 2016
(278.41 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - január 2016
(200.33 kb)
Centrálny depozitár CP SR, a. s.
za poplatok za vedenie účtu majiteľa CP za rok 2015
(404.34 kb)
D. E. A. AUDIT s. r. o.
za audítorskú činnosť - 1. etapa 2015
(201.66 kb)
Obec Čerenčany
za čistenie odpadových vôd
(276.83 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - február 2016
(228.82 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - február 2016
(229.65 kb)
(203.88 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - február 2016
(244.68 kb)
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
za licenciu na verejné použitie hudobných diel
(248.46 kb)
Ján Čajko - Geodetická kancelária
za zameranie a spracovanie polohopisu a výškopisu miestnych komunikácií
(170.91 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(333.37 kb)
Ing. Štefan Guričan - Podnikateľské poradenstvo
za riadenie procesu VO na projekt: "Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo"
(185.33 kb)
Support and Consulting s. r. o.
za projektový manažment pre opatrenie Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo
(218.16 kb)
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
(259.07 kb)
Brantner Gemer s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - január 2016
(293.31 kb)
TALOS s .r. o.
za opravu nádrže cisterny vozidla Mercedes
(217.67 kb)
Signo, s. r. o.
za zástavu SR a EÚ
(224.28 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - marec 2016
(263.91 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - marec 2016
(242.15 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - február 2016
(195.49 kb)
(233.78 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - marec 2016
(253.19 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - marec 2016
(275.33 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - marec 2016
(262.15 kb)
(225.93 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - marec 2016
(250.98 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - február 2016
(305.02 kb)
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
za úplne znenie 2015 - Verejná správa
(250.48 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(331.62 kb)
POMOCNICA
za stoličky
(207.08 kb)
Mikroregión Rimava a Rimavica
za členské I. polrok 2016
(199.36 kb)
Brantner Gemer s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - február 2016
(276.65 kb)
Ing. Barnabáš Máté - STAVOMAT
za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Zateplenie kultúrneho domu"
(233.1 kb)
JUDAPA Consulting s. r. o.
za prípravu projektu "Zateplenie kultúrneho domu Hrachovo"
(286.84 kb)
Komars s. r. o.
za opravu
(265.13 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - apríl 2016
(251.98 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - apríl 2016
(254.21 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - apríl 2016
(253.58 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - apríl 2016
(259.94 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - marec 2016
(198.87 kb)
Ing. Tibor Kovács T-Comp
za ošetrenie softvéru
(228.88 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - apríl 2016
(247.6 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - apríl 2016
(302.79 kb)
Martin Adamčík - MAAD
za medaily pre ZŠ
(958 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za príspevok na Grantový program MAS MALOHONT na rok 2016
(208.04 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - apríl 2016
(238.01 kb)
Ing. Jozef Szabó FINITI
za antivírusový softvér NOD32
(228.06 kb)
Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX
za plastové známky pre psa a kovové krúžky
(243.24 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(176.12 kb)
(211.91 kb)
Centrum polygrafických služieb
za tlačivá na matriku
(249.78 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(334.1 kb)
(244.05 kb)
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
za fotomapu obce Hrachovo
(221.13 kb)
Ing. Doubek Dalibor
za stromčeky
(247.05 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - marec 2016
(292.54 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - vyúčtovanie 01/2016 - 03/2016
(254.28 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - vyúčtovanie 01/2016 - 03/2016
(256.66 kb)
Ladislav Máté - FiMa
za kuka nádoby
(240.37 kb)
Tonersvet.sk
za tonery
(194.95 kb)
(216.26 kb)
(221.38 kb)
(207.63 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - máj 2016
(260.02 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - máj 2016
(266.79 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - apríl 2016
(196.45 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za IV.Q 2015
(210.29 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za I.Q 2016
(209.64 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za vyŕňanie snehu
(210.22 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - máj 2016
(256.59 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - máj 2016
(257.52 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - máj 2016
(244.05 kb)
Stredoslovenská energetika
za elektrickú energiu - máj 2016
(246.02 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - apríl 2016
(304.74 kb)
IVES Košice
za služby pre matriku
(259.97 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(240.04 kb)
Brantner Gemer s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - apríl 2016
(266.06 kb)
HANEL s. r. o.
za tovar
(201.87 kb)
Remek, s. r. o.
za služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2016
(280.15 kb)
ZIM +M - VALENT
za opravu chladiaceho zariadenia v Dome smútku
(166.9 kb)
BPM ELEKTRO, s. r. o.
vyúčtovacia faktúra
(201.78 kb)
FOR REGION, s. r. o.
vyúčtovacia faktúra
(253.69 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - máj 2016
(306.09 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - jún 2016
(265.27 kb)
webexmedia, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - jún 2016
(261.66 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - jún 2016
(240.91 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za členský príspevok na rok 2016
(189.58 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - máj 2016
(198.05 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - jún 2016
(251.5 kb)
Komars s. r. o.
za tovar
(284.2 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - jún 2016
(260.32 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - jún 2016
(241.93 kb)
(201.71 kb)
Mikroregión Rimava a Rimavica
za členský príspevok za II. polrok 2016
(193.19 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(283.49 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz kontajnerov
(231.4 kb)
Brantner Gemer s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - máj 2016
(269.2 kb)
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV
za hydrantový nástavec, hadicu C52 zásah pre Dobrovoľný hasičský zbor Hrachovo
(211.04 kb)
(201.62 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - jún 2016
(304.73 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - júl 2016
(264.18 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - júl 2016
(253.5 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - júl 2016
(264.18 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - júl 2016
(257.93 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - jún 2016
(237.35 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - jún 2016
(197.71 kb)
(307.56 kb)
Eva Vargicová
za súlad registratúrnych poriadkov
(196.56 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - júl 2016
(242.36 kb)
Ing. Tibor Kovács T-Comp
za ošetrenie softvéru
(234.83 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za II. Q 2016
(210.21 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za príspevok na spolufinancovanie r. 2016
(211.83 kb)
Brantner Gemer, s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu - jún 2016
(278.95 kb)
DETOX s. r. o.
za odvoz nebezpečného odpadu
(296.06 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(277.47 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za vyúčtovanie elektrickej energie
(236.18 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - august 2016
(239.46 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - august 2016
(258.95 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - júl 2016
(196.49 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - august 2016
(241.01 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - august 2016
(239.69 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za práce na orezovaní, montáži rozperiek vzdušného vedenia verejného osvetlenia
(259.97 kb)
B&V Pro s.r.o.
za uskutočnenie procesu verejného obstarávania - "Zateplenie kultúrneho domu Hrachovo"
(203.74 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - august 2016
(235.7 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - júl 2016
(304.98 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - júl 2016
(241.86 kb)
Komars s.r.o.
za vyúčtovanie servisu (opravy) kosačky
(294.71 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz kontajnerov
(254.54 kb)
Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov
za zásahovú odev Golemil komplet pre Dobrovoľný hasičský zbor Hrachovo
(191.3 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - júl 2016
(266.87 kb)
MIKRA-Milan Kramár
za rukavice a oblek pre Dobrovoľný hasičský zbor Hrachovo
(240.09 kb)
Tonersvet.sk
za tonery do PC
(194.99 kb)
(213.03 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - september 2016
(237.42 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - september 2016
(259.58 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - august 2016
(195.58 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - september 2016
(237.83 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - september 2016
(239.54 kb)
D. E. A. AUDIT s. r. o.
za audítorskú činnosť - 2. etapa 2015
(213.94 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - september 2016
(233.72 kb)
Roman Stromko
za terénne úpravy potoka, parkotivska a cintorína
(305.26 kb)
Obec Čerenčany
za čistenie odpadových vôd
(283.95 kb)
SAS Ing. Ján Antal
za služby - projekt "Prevencia krmininality, vandalizmu v obci Hrachovo"
(249.15 kb)
DOXX - STravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - august 2016
(303.78 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - august 2016
(240.68 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(294.68 kb)
Brantner Gemer s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - august 2016
(261.58 kb)
FRANTIŠEK RELL
za odbornú prehliadku plynového ohrievača vody
(328.25 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - október 2016
(237.86 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - september 2016
(198.51 kb)
Ing. Igor Račko
za prehliadku PZ a rozvodu ZP v reg. skr. a kotolni OÚ
(295.67 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - október 2016
(247.52 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - október 2016
(242.36 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole
za podané obedy - september 2016
(203.8 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - september 2016
(304.02 kb)
webex media, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - október 2016
(263.68 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - september 2016
(242.23 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - október 2016
(237.32 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(306.1 kb)
Brantner Gemer s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - september 2016
(274.06 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - november 2016
(250.14 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - október 2016
(195.14 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za obnovenie montážnej plomby - priamy elektromer
(304.11 kb)
DETOX s. r. o.
za odvoz nebezpečného odpadu
(277.64 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(234.92 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - november 2016
(230.11 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - november 2016
(244.54 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - november 2016
(246.32 kb)
SLOVGRAM
za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za rok 2016 - verejný rozhlas
(278.4 kb)
SLOVGRAM
za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za rok 2016 - verejný rozhlas
(254.15 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby technicky PO a BOZP za III. Q 2016
(198.48 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole
za podané obedy - október 2016
(212.96 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - október 2016
(301.67 kb)
wbx, s.r.o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - november 2016
(261.02 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - október 2016
(233 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(291.17 kb)
Katreniak František
za montáž rozvodov
(180.81 kb)
IJK - CONSULTING, s.r.o.
za vypracovanie a podanie žiadosti na Envirofond/BP1 Ochrana a využívanie vôd
(184.1 kb)
Brantner Gemer s. r. o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - október 2016
(262.17 kb)
SQM s. r. o.
za vypracovanie následnej monitorovacej správy
(231.58 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - november 2016
(303.5 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - december 2016
(231.89 kb)
wbx, s.r.o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky - december 2016
(520.46 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - november 2016
(198.94 kb)
INPROST s.r.o.
za obecné noviny rok 2017
(194.72 kb)
Avest s.r.o.
za tabule pre obec - Obec monitorovaná kamerovým systémom, Zákaz sypania smetí
(207.23 kb)
wbx, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky na rok 2017
(210.34 kb)
FOR REGION, s. r. o.
za elektroinštalačný materiál
(254.46 kb)
FOR REGION, s. r. o.
za rozšírenie sústavy verejného osvetlenia
(241.01 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - december 2016
(228.75 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - december 2016
(228.21 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - december 2016
(231.18 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole
za podané obedy - november 2016
(221.64 kb)
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
za servisnú prehliadku a ostatné práce - DHZ
(679.83 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - november 2016
(234.89 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(303.44 kb)
Brantner Gemer, s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - november 2016
(258.74 kb)
Edu Work s.r.o.
za tovar
(273.98 kb)
Pneumarket Kotva, s.r.o.
za pneumatiky do mercedesu
(288.11 kb)
Ján Čajko - Geodetická kancelária
za zameranie a spracovanie polohopisu a výškopisu pre IBV
(162.04 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole
za podané obedy - december 2016
(223.45 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - december 2016
(195.87 kb)
(193.51 kb)
Dušan Lizák
za práce naviac na budove zdravotného strediska
(227.49 kb)
Dušan Lizák
za rekonštrukciu strechy zdravotného strediska
(225.42 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - december 2016
(306.34 kb)
KLEMPO-DERATEX, s.r.o.
za kominárske práce
(222.29 kb)
ReMax Courier Service spol. s.r.o.
za reklamáciu čerpadla PC 80 - DHZ
(158.96 kb)
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
za úplné znenie 2016 - Verejná správa
(249.96 kb)
RSNET, s.r.o.
za internet na rok 2017
(306.65 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - december 2016
(241.98 kb)
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
za finančného spravodajcu, ročník 2016
(245.61 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(313.88 kb)
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
za verejnú správu SR - ročný prístup 2017
(207.01 kb)
Brantner Gemer, s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - december 2016
(260.8 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - január 2017
(237.79 kb)
Ing. Hecko Jaroslav
za znalecký posudok
(249.1 kb)
Ing. Hecko Jaroslav
za znalecký posudok
(249.96 kb)
DPO SR - OV DPO Rimavská Sobota
za príspevok na požiarnu ochranuá za rok 2017
(173.1 kb)
GASTROLUX, s.r.o.
za termosky
(280.02 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2016
(291.57 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - január 2017
(242.97 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - január 2017
(268.88 kb)
Liberté Slovakia s.r.o.
za elektrickú brúsku na nože
(235.5 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za vyúčtovanie za zemný plyn za rok 2016
(262.05 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za vyúčtovanie za zemný plyn za rok 2016
(264 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za vyúčtovanie za elektrickú energiu za rok 2016
(289.66 kb)
LIM PO, s.r.o.
za stuhu na insígniu
(200.67 kb)
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
za verejnú správu SR - ročný prístup 2017
(243.45 kb)
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
za licenciu na verejné použitie hudobných diel
(249.64 kb)
Patrik Pánik
za tonery do tlačiarní
(263.05 kb)
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
za vedenie účtu majiteľa CP 01.01.2016 - 31.12.2016
(422.16 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole
za podané obedy v ŠJ - január 2017
(224.96 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - január 2017
(304.3 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - január 2017
(241.67 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - január 2017
(199.53 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - február 2017
(230.51 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za IV.Q 2016
(196.51 kb)
D. E. A. AUDIT s. r. o.
za audítorskú činnosť - 1. etapa 2016
(213.47 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za príspevok na spolufinancovanie rok 2017
(207.61 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - február 2017
(223.5 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - február 2017
(252.99 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - február 2017
(226.11 kb)
Rozhlas a televízia Slovenska
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
(325.69 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(289.11 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - január 2017
(260.71 kb)
Obec Čerenčany
za čistenie odpadových vôd
(276.22 kb)
FORESTMAN, s.r.o.
za hranoly, foršty, dosky
(196.11 kb)
VÚB, a.s.
za poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu k 31.12.2016
(244.58 kb)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
za školné za odbornú prípravu používateľov RDST a telekomunikačných zariadení pre členov DHZO, ZHZ
(228.89 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - február 2017
(201.68 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - marec 2017
(234.08 kb)
XTREM energetika, s.r.o.
za optimalizáciu odberného miesta
(241.45 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - marec 2017
(236.58 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - marec 2017
(256.46 kb)
Mikroregión Rimava a Rimavica
za členský príspevok na I. polrok 2017
(191.04 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - marec 2017
(235.45 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - február 2017
(228.28 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - február 2017
(310.51 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - február 2017
(236.59 kb)
Toni s. r. o.
za kontrolu požiarnych zariadení
(246.65 kb)
ZIM + M - VALENT
za opravu chladenia - kuchynka Obecný úrad Hrachovo
(170.06 kb)
Ing. Jaroslav Harvanec-HARVI
za tatra 805 manžeta napravy
(197.05 kb)
SLOVGRAM
za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos rozhlasom
(255.45 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(292.98 kb)
Katreniak František
za montáž ústredného kúrenia
(178.56 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - február 2017
(256.67 kb)
ABAMET, s.r.o.
za kancelárske skrine
(245.08 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - apríl 2017
(233.01 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za práce na opilovaní stroma, použižie vysokozdvižnej pložiny
(223.34 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - apríl 2017
(232.32 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - apríl 2017
(237.4 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - apríl 2017
(257.05 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - marec 2017
(305.49 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - marec 2017
(195.08 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - marec 2017
(237.51 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - marec 2017
(218.9 kb)
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť
za základnú prípravu členov DHZ
(244.01 kb)
Patrik Pánik
za tonery
(236.06 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(283.78 kb)
Dana Repová
za materiál a vykonanú prácu
(307.34 kb)
UMP s. r. o.
za informačkú brožúru W6
(184.29 kb)
Ján Lupták
za varňanie snehu, Hrachovo časť Svetlá
(221.11 kb)
HANEL s.r.o.
za tovar
(199.95 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - marec 2017
(238.02 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - marec 2017
(262.75 kb)
Proneco, s.r.o.
za projekt Spätného získavania tepla s rekapituláciou - kultúrny dom Hrachovo
(233.21 kb)
IVES Košice
za služby STP APV podľa cenovej kalkulácie
(227.25 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - apríl 2017
(213.81 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - máj 2017
(226.4 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - máj 2017
(233.63 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za I.Q 2017
(200.56 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - máj 2017
(231.33 kb)
Remek, s.r.o.
za služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy č. 2000/340
(262.12 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za vyhŕňanie snehu
(197.08 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - máj 2017
(246.96 kb)
OON Design s.r.o.
za vypracovanie energ. auditu, projekt. hodnotenia a tepelnotechnického posudku pre budovu OÚ Hrachovo
(216.13 kb)
DOXX Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - máj 2017
(299.21 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - apríl 2017
(219.57 kb)
Ultima Ratio, s.r.o.
za realizáciu verejného obstarávania "Zateplenie KD Hrachovo"
(200.37 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(274.62 kb)
Support and Consulting s.r.o.
za vypracovanie Žiadosti o NFP pod názvom
(243.52 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - apríl 2017
(194.17 kb)
Ing. Pavol Regina - "REGINA"
za archívne krabice
(242.99 kb)
Martin Adamčík - MAAD
za medaily pre ZŠ
(869.49 kb)
Centrum polygrafických služieb
za tlačivá na matriku
(254.78 kb)
Zelotex,s.r.o.
za kotúč pod kvety
(191.12 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie TKO a poplatok - apríl 2017
(258.1 kb)
ENERCOM s. r. o.
za hojdacieho koníka
(236.28 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladenie odpadu a poplatok - apríl 2017
(277.29 kb)
INPROST spol. s.r.o.
za daňové tlačivá
(199.27 kb)
DATEX RS, s.r.o.
za údržbu - prečistenie tlačiarne
(216.05 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - máj 2017
(203.89 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - máj 2017
(197.58 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - jún 2017
(227.93 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - jún 2017
(226.69 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - jún 2017
(232.76 kb)
DETOX s.r.o.
za odvoz nebezpečného odpadu
(278.02 kb)
Eva Vargicová
za správu registratúry - archivácia dokumentov rok 2014 a 2015
(193.18 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - jún 2017
(257.3 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.
za stravné lístky - máj 2017
(297.42 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - máj 2017
(221.49 kb)
RSNET s.r.o.
za UTP kábel + práca technika
(218.84 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(285.43 kb)
(208.38 kb)
D. E. A. AUDIT s .r. o.
za audítorskú činnosť - 2. etapa 2016
(204.25 kb)
E K O T E C spol. s.r.o.
za hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska
(226.8 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - máj 2017
(260.99 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - jún 2017
(303.47 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - jún 2017
(204.09 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - jún 2017
(202.14 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za členský príspevok 2017
(191.47 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - jún 2017
(193.97 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - júl 2017
(223.3 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za opilovanie pod vedením
(212.06 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - júl 2017
(225.98 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - júl 2017
(221.05 kb)
Dana Repová - EXPRESS TRADE
za materiál a vykonanú prácu
(250.75 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za príspevok na GP 2017
(207.11 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - júl 2017
(252.37 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(293.93 kb)
Roman Stromko
za úpravu terénu
(297.71 kb)
Mikroregión Rimava a Rimavica
za členský príspevok II. polrok 2017
(191.3 kb)
Ján Čajko - Geodetická kancelária
za geometrický plán v k.ú. Hrachovo
(175.71 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - jún 2017
(272.16 kb)
ASSIST TREND - Tamas Gombos
za spotrebný tovar
(235.78 kb)
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s. r. o.
za overenie tachografu, plombovací materiál, baterku, EČV - fekálne vozidlo
(219.84 kb)
Patrik Pánik
za tonery
(253.35 kb)
SAS Ing. Ján Antal
za rozšírenie kamerového setu
(216.74 kb)
Firesystem, s. r. o.
za pracovný odev a obuv - DHZ
(271.09 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - júl 2017
(295.15 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - júl 2017
(201.83 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - júl 2017
(193.02 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - august 2017
(225.82 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - august 2017
(223.64 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - august 2017
(222.46 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za II. Q 2017
(209.51 kb)
SAS Ing. Ján Antal
za bedrôtový kamerový systém TP-link
(218.04 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - august 2017
(256.63 kb)
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
za opravu obecných komunikácií v obci Hrachovo
(256.8 kb)
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
za vyjadrenie k územnému rozhodnutiu na stavbu: Technická vybavenosť IBV - Hrachovo
(228.04 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
(187.86 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(273.65 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - júl 2017
(263.73 kb)
(181.04 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za práce na obecnom rozhlase po páde stromu
(243.48 kb)
(187.1 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za prietokový ohrievač a montáž
(212 kb)
(304.97 kb)
Obec Čerenčany
za čistenie odpadových vôd podľa záznamov pracovníka na ČOV
(275.09 kb)
Firesystem, s.r.o.
za sekeru hasičskú - DHZ
(287.43 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - august 2017
(298.46 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - august 2017
(200.63 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - august 2017
(197.98 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - september 2017
(286.65 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(288.43 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - september 2017
(288.14 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - september 2017
(288.63 kb)
(266.88 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - september 2017
(256.13 kb)
Ing. Igor Račko
za skúšky PZ a rozvodu ZP
(257.57 kb)
FRANTIŠEK RELL
za odbornú prehliadku plynových ohrievačov v OÚ a v Zdravotnom stredisku
(323.28 kb)
DREVOSTAV1, s.r.o.
za štiepkovanie drevnej hmoty
(284.33 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - august 2017
(272.14 kb)
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
za tovar na parkovisko pri Zdravotnom stredisku
(347.18 kb)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
za zálohu na výmenu poškodeného vodomeru
(246.57 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - september 2017
(195.42 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - október 2017
(222.63 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - október 2017
(221.69 kb)
(133.14 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - október 2017
(227.14 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - október 2017
(252.3 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - september 2017
(224.13 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - september 2017
(303.02 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - september 2017
(199.97 kb)
(241.42 kb)
HANEL s.r.o.
za tričká a zástery
(204 kb)
STAVOMAT RS s.r.o.
za vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb: Prístavba garáží a prístrešku, Prestvba uholne na požiarnu zbrojnicu
(233.87 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(273 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvod a uskladnenie odpadu a poplatok - september 2017
(253.76 kb)
(243.7 kb)
Signo, s.r.o.
za vlajky, zástavy a znaky SR - Voľby do VÚC 2017
(228.97 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - november 2017
(219.8 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - november 2017
(221.96 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - november 2017
(237.49 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - november 2017
(250.47 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - október 2017
(296.01 kb)
Ing. Jozef Szabó - FINITI
za antivírusový softvér NOD32
(228.49 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - október 2017
(200.17 kb)
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
za zhotovenie propagačných materiálov
(195.97 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za III. Q 2017
(200.74 kb)
FOR REGION, s. r. o.
za materiál a práce na výmene svietidla po páde stromu
(256.79 kb)
(226.99 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - október 2017
(210.54 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - október 2017
(203.67 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(270 kb)
Alza.sk s.r.o.
za stavebnice pre Materskú školu
(251.19 kb)
RODON Klenovec
za vystúpenie Folklórneho súboru VEPOR na podujatí Mesiac úcty k starším
(203.5 kb)
(213.67 kb)
Remek, s.r.o.
za Personalistiku a mzdy
(236.06 kb)
DETOX s.r.o.
za odvoz nebezpečného odpadu
(310.26 kb)
(264.44 kb)
(199.78 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia
(242.29 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za pristavenie VOK
(226.59 kb)
Komars s.r.o.
za tovar
(228.68 kb)
D. E. A. AUDIT s. r. o.
za audítorskú činnosť - overenie KÚZ k 31. 12. 2016
(207.32 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladenienie odpadu a poplatok - október 2017
(268.8 kb)
Václav Nežerný
za prenájom strojov
(190.95 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby pevnej siete - november 2017
(201.76 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - november 2017
(195.77 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - december 2017
(230.23 kb)
OTP Banska Slovensko, a.s.
za poplatok za vedenie majetkového účtu CP za rok 2017
(220.98 kb)
(197.63 kb)
INPROST s.r.o.
za obecné noviny na rok 2018
(183.21 kb)
NOMILAND, s.r.o.
za tovar pre MŠ
(274.4 kb)
wbx, s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky na rok 2018
(230.35 kb)
NOMILAND, s.r.o.
za tovar pre MŠ
(291.57 kb)
IN kom, spol. s.r.o.
za vianočné ozdoby
(344.07 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - december 2017
(228.04 kb)
Stredoslovenská energetika, a. s.
za elektrickú energiu - december 2017
(257.8 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - december 2017
(229.4 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - november 2017
(211.42 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - november 2017
(305.52 kb)
Ing. Henrieta Struhárová
za spracovanie administratívnych podkadol k žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018
(217.27 kb)
RH SOUND, s. r. o.
za mikrofón, reproskrinu, reproduktor a rozhlasovú ústredňu do Domu smútku
(277.04 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - december 2017
(212.3 kb)
LUMAX, s. r. o.
za papierové obrusy
(217.47 kb)
Slovak Telekom, a. s.
za služby mobilnej siete
(264.24 kb)
DELIVER s.r.o.
za posypovú soľ
(238.24 kb)
SQM s. r. o.
za vypracovanie 5. následnej MS pre projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií, výstavba chodníka, rekonštrukcia mosta, výstavba detského ihriska"
(243.4 kb)
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
za údržbu, materiál, ostatné práce na požiarnom aute
(283.02 kb)
LUMAX, s. r. o.
za tovar
(387.08 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za materiál na vianočné osvetlenie
(209.59 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - november 2017
(288.77 kb)
Dušan Lizák
za izoláciu strešného plášťa Materskej školy
(216.75 kb)
STS KOVO, s.r.o.
za hriadeľ zadného úzáveru do fekála
(203.25 kb)
MONTAG s.r.o.
za výmenu okien v zdravotnom stredisku
(306.55 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - december 2017
(307.75 kb)
RSNET s.r.o.
za internet - január 2018
(317.7 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - december 2017
(197.35 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - december 2017
(198.89 kb)
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
za ročný prístup Verejná správa SR
(229.89 kb)
Avest s. r. o.
za tabule
(208.97 kb)
Slovak Telekom a.s.
za služby mobilnej siete
(287.94 kb)
Centrálny depozitár CP SR, a.s.
za vedenie účtu za rok 2017
(399.57 kb)
DOMOS Group s.r.o.
za poskytnutú užívateľskú a technickú podporu výpočtovje a kancelárskej techniky za rok 2017
(160.25 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - december 2017
(286.37 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za príspevok na spolufinancovanie na rok 2018
(210.09 kb)
LIBRA-Lebedova Mária
za tovar do kuchynky
(155.96 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - január 2018
(229.43 kb)
(168.94 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017
(290.14 kb)
SZELEC ATTILA
za demontáž montáž elektrickej panvice v kuchynke
(223.06 kb)
DPO SR-ÚzO DPO SR Rimavská Sobota
za príspevok na požiarnu ochranu za rok 2018
(170.84 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - január 2018
(231.42 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017
(284.28 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - január 2018
(228.68 kb)
A-U- Planstav, s.r.o.
za vypracovanie PD Technická vybavenosť IBV Hrachovo
(202.79 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017
(259.52 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017
(312.92 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - január 2018
(301.58 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - január 2018
(202.75 kb)
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
za autorskú odmenu na verejné použitie hudobných diel
(267.42 kb)
RSNET s.r.o.
za internet - február 2018
(364.4 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - január 2018
(197.23 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - február 2018
(235.27 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za IV. Q 2017
(194.84 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
za zemný plyn - február 2018
(229.42 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - február 2018
(223.7 kb)
Obec Čerenčany
za likvidáciu OV
(277.01 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - január 2018
(200.62 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - február 2018
(234.98 kb)
IOP-plus, s.r.o.
za vázu na 50tku - ZPOZ
(189.5 kb)
Všeobecná úverová banka, a.s.
za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu
(229.72 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(286.38 kb)
RSNET s.r.o.
za UTP káble, prácu techniku
(221.8 kb)
Milan Baláž MB - KOM
za kontrolu komínových telies
(303.65 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladenie odpadu a poplatok - január 2018
(283.01 kb)
RSNET s.r.o.
za internet - marec 2018
(334.56 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - február 2018
(228.44 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - február 2018
(191.17 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - marec 2018
(231.75 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - marec 2018
(257.83 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - marec 2018
(232.59 kb)
(135.94 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - marec 2018
(226.1 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - február 2018
(209.44 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - február 2018
(302.45 kb)
(277.8 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(287.85 kb)
Katreniak František
za motnáž vodovu na OÚ
(155.16 kb)
Technická inšpekcia, a.s.
za posúdenie dokumentácie - IBV Hrachovo
(267.3 kb)
Rozhlas a televízia Slovenska
za poplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
(343.6 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladenie odpadu a poplatok - február 2018
(277.32 kb)
HANEL s.r.o.
za tovar
(210 kb)
RSNET s.r.o.
za internet - apríl 2018
(315.15 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - marec 2018
(195.46 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - apríl 2018
(225.73 kb)
SLOVGRAM
za odmeny umelcom a výrobcom
(256.24 kb)
HANEL s.r.o.
za tovar
(205.7 kb)
Patrik Pánik
za tonery
(258.21 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - apríl 2018
(225.36 kb)
STAVOMAT RS s.r.o.
za prepracovanie PD stavby: Rekonštrukcia materskej školy
(226.66 kb)
Kamil Nevřela
za opravu hasičskej striekačky PS12
(182.49 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - apríl 2018
(258.22 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - apríl 2018
(218.81 kb)
(254.77 kb)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
za školné za zdokonaľovanie členov DHZO
(226.6 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete -marec 2018
(229.96 kb)
IJK - CONSULTING,s.r.o.
za vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu
(192.65 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole
za podané obedy - marec 2018
(218.18 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - marec 2018
(306.1 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(289.11 kb)
VKU Harmanec, s.r.o.
za administratívnu mapu SR
(198.03 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za I.Q 2018
(197.17 kb)
VKÚ Harmanec
za administratívnu mapu SR
(200.4 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za vyhŕňanie snehu
(194.39 kb)
Mikroregión Rimava a Rimavica
za členský príspevok na I. polrok 2018
(192.1 kb)
Toni s.r.o.
za kontrolu požiarnych zariadení
(238.66 kb)
Technická inšpekcia, a.s.
za posúdenie PD pre stavebné povolenie - Technická vybavenosť IBV
(256.26 kb)
Štátna ochrana prírody SR
za vypracovanie potvrdenia pre projekt: "Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy v obci Hrachovo".
(217.32 kb)
Ján Lupták
za vyhŕňanie snehu
(228.12 kb)
(203.88 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - marec 2018
(284.76 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu - január až marec 2018
(207.8 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu - január až marec 2018
(209.17 kb)
RESKOLS s.r.o.
za školenie pracovníkov na obsluhu krovinorezov a vyžínačov
(189.05 kb)
PRINTONER s.r.o.
za tovar pre DHZ
(260.08 kb)
Martin Adamčík - MAAD
za tovar pre Športový klub Hrachovo
(742.62 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - apríl 2018
(263.86 kb)
RSNET s.r.o.
za internet
(321.24 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - apríl 2018
(232.4 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - apríl 2018
(194.77 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - máj 2018
(235.05 kb)
IVES Košice
za služny STP APV podľa cenovej kalkulácie
(228.02 kb)
Peter Kováčik Život a zdravie
za knihy do knižnice
(263.06 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - máj 2018
(236.65 kb)
D.E.A. AUDIT s.r.o.
za audítorskú činnosť - 1. etapa 2017
(193.81 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - máj 2018
(240.31 kb)
Helena Gyureková
za rozpracovanie PD na akciu: "Vybudovanie zberného dvora v obci Hrachovo"
(202.75 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - máj 2018
(261.21 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - apríl 2018
(216.84 kb)
Asociácia správcov registratúry
za účasť na odbornom seminári
(224.06 kb)
Miestna akčná skupia MALOHONT
za členský príspevok na rok 2018
(189.45 kb)
Mesto Hnúšťa
za kulúrny program
(230.53 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(285.33 kb)
Remek, s.r.o.
za softvér
(288.75 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za príspevok na GP 2018
(206.65 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - apríl 2018
(284.93 kb)
IJK - CONSULTING,s.r.o.
za vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šposrtu SR
(203.64 kb)
Avest s. r. o.
za tabule
(216.51 kb)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
za ostatný netriedený riečny materiál, samoťažba
(240.65 kb)
INPROST S.R.O.
za obecné noviny
(195.47 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - máj 2018
(184.9 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - jún 2018
(227.57 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - jún 2018
(218.36 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za práce na verejnom osvetlení a rozhlase
(237.28 kb)
Ing. Dušan Orság, EKROPROL
za dodanie 2 paré projektovej dokumentácie
(342.26 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - jún 2018
(216.33 kb)
MONTAG s.r.o.
za dodávku a montáž žalúzií a sietí proti hmyzu
(274.79 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - jún 2018
(260.51 kb)
RSNET s.r.o.
za internet - jún 2018
(303.85 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - jún 2018
(260.43 kb)
Hadice pro s.r.o.
za hadice do fekála
(216.28 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - máj 2018
(215.93 kb)
TEMPEST a.s.
za tachografickú kartu do fekála
(250.96 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - máj 2018
(229.12 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za vytýčenie telekomunikačného vedenia
(238.01 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(280.54 kb)
(264.99 kb)
DETOX s.r.o.
za odvoz nebezpečného odpadu
(292.54 kb)
PORADCA s.r.o.
za vzory zmlúv podľa zákonníka práce
(196.8 kb)
Firesystem s.r.o.
za tovar pre DHZ
(296.82 kb)
RNDr. Radomír Babiak, PhD.
za vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na rok 2018 - 2023
(206.24 kb)
TALOS s.r.o.
za opravu vlnolamu na fekálnom vozidle
(211.17 kb)
SENIORKA n. o.
za príspevok na sociálnu službu
(211.74 kb)
D.E.A. AUDIT s.r.o.
za audítorskú činnosť - 2. etapa 2017
(189.51 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu - máj 2018
(277.84 kb)
Stredoslovenská distribučná, a.s.
za vytýčenie vedení
(245.84 kb)
A-U- Planstav, s.r.o.
za vypracovanie projektovej dokumentácie Technická vybavenosť IBV Hrachovo
(200.79 kb)
ZIM + M -Valent
za opravu chladenia v dome smútku a opravu chladničky v kuchynke KD
(177.1 kb)
Firesystem, s.r.o.
za tovar pre DHZ
(278.1 kb)
Milan Čajko - Geodetická kancelária
za geodetické práce v k.ú. Hrachovo
(170.27 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - jún 2018
(264.85 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - jún 2018
(231.12 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - jún 2018
(196.62 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - júl 2018
(218.3 kb)
Remek, s.r.o.
za poskynutie služieb - cintorínske poplatky 2018
(224.49 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - júl 2018
(229.91 kb)
LIBRA-Lebendova Mária
za tovar do kuchynky
(210.79 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - júl 2018
(230.9 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz kontajnerov
(233.46 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - júl 2018
(258.12 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - jún 2018
(217.16 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(286.81 kb)
SENIORKA n. o.
za príspevok na sociálnu službu - jún 2018
(218.93 kb)
Avest s. r. o.
za dresy detské pre DHZ
(206.93 kb)
Ladislav Máté - Fi Ma
za koše a kuka nádoby
(289.5 kb)
Anton Štuller
za zapalovaciu sviečku do mašiny DHZ
(164.32 kb)
Firesystem, s.r.o.
za tovar pre DHZ
(258.52 kb)
Centrum polygrafických služieb
za sobášne a úmrtné listy na matriku
(253.17 kb)
Milan Murinček
za prepravu osôb do Svitu na súťaž DHZ
(216.55 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - jún 2018
(262.31 kb)
LUKY MZ, s.r.o.
za tovar na Deň obce Hrachovo
(271.47 kb)
MONAL - BBG s.r.o.
za tovar do MŠ Hrachovo
(256.35 kb)
JULMEX SK s.r.o.
za vykonané práce pri realizácii diela: "Úprava vodného toku v obci Hrachovo"
(228.87 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - júl 2018
(234.23 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - júl 2018
(198.07 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - august 2018
(237.3 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - august 2018
(241.46 kb)
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar do MŠ Hrachovo
(174.42 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za II.Q 2018
(203.01 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - august 2018
(237.35 kb)
(192.71 kb)
NOMILAND, s.r.o.
za predeľovacie steny do MŠ Hrachovo
(272.13 kb)
J O Z E F M E D E
za prevedené nátery v garáži na Požiarnej zbrojnici v Hrachove
(262.77 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - august 2018
(257.8 kb)
Mikroregión Rimava a Rimavica
za členský príspevok na II.polrok 2018
(192.99 kb)
Katreniak František
za výmenu termo. ventilov a radiátorov v MŠ Hrachovo
(163.26 kb)
PYROKOMPLET s.r.o.
za tovar pre DHZ
(267.26 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - júl 2018
(259.22 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(275.4 kb)
SENIORKA n. o.
za príspevok na sociálnu službu - júl 2018
(221.11 kb)
Ladislav Máté - Fi Ma
za betónovú lavičku
(264.45 kb)
Milan Murinček
za autobusový zájazd
(224.23 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - júl 2018
(275.08 kb)
MONTAG s.r.o.
za výmenu okien v Materskej škôlke
(298.18 kb)
Toni s.r.o.
za požiarnu hadicu - DHZ
(227.07 kb)
Andrea Hašková
za tvorivé dielne na akcii Dni obce Hrachovo 2018
(198.49 kb)
Občianske združenie Divadlo Clipperton
za divadelné predstavenie "Čert a Káča" na Dňoch obce Hrachovo 2018
(183 kb)
Nadežda Pusztaiová
za pódium, strechu, zvuk, svetlo s ozvučením na Dňoch obce Hrachovo 2018
(204.03 kb)
Kultúrna spoločnosť, OZ
za vystúpenie skupiny Slovak tango na Dňoch obce Hrachovo 2018
(257.3 kb)
Obec Čerenčany
za čistenie odpadových vôd
(275.39 kb)
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar do MŠ Hrachovo
(161.34 kb)
KERAMIKA GSI Ing. Valerij Šamin
za tovar do MŠ Hrachovo
(329.35 kb)
Budovec Marek
za murárske a maliarske práce v MŠ Hrachovo
(221.13 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - august 2018
(267 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - august 2018
(230.08 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - august 2018
(194.74 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - september 2018
(247.1 kb)
MONAL - BBG s.r.o.
za tovar do MŠ Hrachovo
(260.45 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(289.87 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - september 2018
(248.76 kb)
Občianské združenie COUNTRY and WESTERN
za vystúpenie skupiny Túlaví vlci na Dňoch obce Hrachovo 2018
(220.16 kb)
AGRISON, s.r.o.
za prenájom stanu na Dňoch obce Hrachovo 2018
(285.5 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - september 2018
(252.76 kb)
E K O T E C spol. s.r.o.
za ročnú kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného detského ihriska
(259.19 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - september 2018
(260.35 kb)
Ing. Július Kisbenedek-ABAKUS
za kanalizačné rúry
(232.97 kb)
Tv LocAll HD s.r.o.
za reportáž na Dňoch obce Hrachovo 2018
(182.28 kb)
Čerienka OZ
za vystúpenie speváckej skupiny Čerenčianka na Dňoch obce Hrachovo 2018
(260.14 kb)
Milan Murinček
za prepravu osôb
(218.14 kb)
Milan Čajko - Geodetická kancelária
za geodetické práce v k.ú. Hrachovo
(173.2 kb)
PRIMAX-IBV s.r.o.
za tovar do MŠ
(306.54 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - august 2018
(258.56 kb)
Slovenský vodohospodársky podnik
za riečny materiál Samoťažba
(245.89 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - september 2018
(234.84 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - september 2018
(198.46 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - október 2018
(238.69 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za III. Q 2018
(199.44 kb)
FRANTIŠEK RELL
za odbornú prehliadku nízkotlakovej kotolne
(337.24 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - október 2018
(239.17 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - október 2018
(243.18 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za montáž elektroinštaláci v požiarnej zbrojnici
(334.57 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - september 2018
(222.55 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - september 2018
(256.37 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(286.07 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - október 2018
(260.48 kb)
CZEMAG a.s.
za kovové regály pre DHZ
(220.32 kb)
Firesystem, s.r.o.
za košele a nášivky pre DHZ
(296.82 kb)
Ing. Igor Račko
za prehliadky PZ a rozvodu ZP v reg. skrinke a kotolni OÚ
(299.04 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - september 2018
(270.38 kb)
DLD, s.r.o.
za vlajky a znaky SR - Voľby do orgánov samosprávy obcí
(194.21 kb)
JULMEX SK s.r.o.
za vykonané práce pri realizácii diela: "Úprava vodného toku v obci Hrachovo"
(233.37 kb)
Ing. Jozef Szabó - FINITI
za antivírusový softvér NOD32
(239.64 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - október 2018
(198.02 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - november 2018
(235.02 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(223.12 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(230.68 kb)
DETOX s.r.o.
za vývoz nebezpečného odpadu
(318.9 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - november 2018
(234.54 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - november 2018
(259.17 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - november 2018
(233.17 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - október 2018
(266.45 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - október 2018
(219.88 kb)
Meva sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko
za tovar pre Športový klub detí Hrachovo
(323.98 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - október 2018
(228.14 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(284.8 kb)
D.E.A. AUDIT s.r.o.
za overenie výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2017
(192.35 kb)
FORESTMAN, s.r.o.
za hranoly na strechu Požiarnej zbrojnice
(197.82 kb)
Attila TÓTH
za spevnenie strechy na Požiarnej zbrojnici
(299.11 kb)
Ing.Dušan Orság, EKOPROL
za vykonaný autorský dozor akcii "Úprava vodného toku v obci Hrachovo"
(291.25 kb)
Bozó Štefan
za prevedené stavebné práce - "Ďažďová kanalizácia Hrachovo"
(207.47 kb)
Ing. Július Kisbenedek-ABAKUS
za prenájom rýpadla a dodávku stavebných materiálov
(231.92 kb)
Bozó Štefan
za prevedené stavebné práce - "Dažďová kanalizácia Hrachovo"
(190.85 kb)
Ing. Július Kisbenedek-ABAKUS
za vykonané naviac práce na stavbe "Prestavba uholne na has. zbrojnicu a Prístavba garáže a prístrešku k has. zbrojnici-Hrachovo"
(253.07 kb)
Dušan Lizák
za rekonštrukciu strechy kultúrneho domu v obci Hrachovo
(232.37 kb)
Ing. Július Kisbenedek-ABAKUS
za vykonané stavebné práce na stavbe "Prestavba uholne na hasičskú zbrojnicu a Prístavba garáže a prístrešku k hasičskej zbrojnici-Hrachovo"
(253.97 kb)
Ing. Július Kisbenedek-ABAKUS
za vykonané stavebné práce na stavbe "Prestavba uholne na hasičskú zbrojnicu a Prístavba garáže a prístrešku k hasičskej zbrojnici-Hrachovo"
(256.94 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR
(199.99 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - október 2018
(266.97 kb)
ZIM + M - Valent
za opravu chladenia v Dome smútku a opravu chladničiek v kuchynke KD
(170.01 kb)
Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota
za praktickú príručku "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
(196.63 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - november 2018
(256.05 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - november 2018
(219.16 kb)
IOP-plus, s.r.o.
za vázu, misu a dózu
(242.58 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - november 2018
(236.5 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - november 2018
(193.76 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - december 2018
(209.99 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(286.85 kb)
INPROST s.r.o.
za obecné noviny rok 2019
(199.13 kb)
IN kom, spol. s.r.o.
za vianočné ozdoby
(356.55 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - december 2018
(259.65 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - december 2018
(210.25 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(231.99 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - december 2018
(212.05 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - december 2018
(218.1 kb)
RSNET s.r.o.
za skrinku switch TP-LINK 5 portový na internet
(217.66 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za práce - vianočné osvetlenie
(223.24 kb)
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
za kontrolu požiarneho vozidla - DHZ
(306.98 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - november 2018
(280.79 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - december 2018
(262.3 kb)
RSNET s.r.o.
za internet na rok 2019
(300.99 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - december 2018
(193.25 kb)
wbx. s. r. o.
za doménu, webhosting a zálohu webstránky na rok 2019
(234.2 kb)
(278.82 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - december 2018
(233.51 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(295.26 kb)
Anton Štuller
za tovar a montáž kosačky
(186.25 kb)
Stredoslovneská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
za zálohu na likvidáciu odpadových vôd
(255.39 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - január 2019
(207.89 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2018
(267.63 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za IV.Q 2018
(196.47 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
príspevok na spolufinancovanie na rok 2019
(191.82 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2018
(264.5 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - január 2019
(211.45 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - december 2018
(272.16 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - január 2019
(213.54 kb)
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa sadzobníka SOZA
(288.17 kb)
OTP Banka Slovensko,a.s.
za poplatok za vedenie majetkového účtu CP
(215.67 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018
(303.71 kb)
Patrik Pánik
za tonery
(240.3 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2018
(239.79 kb)
(289.68 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - január 2019
(272.6 kb)
D.E.A. AUDIT s.r.o.
za audítorskú činnosť - 1. etapa 2018
(195.96 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - január 2019
(229.49 kb)
Avest s.r.o.
za zhotovenie tabuľky
(178.73 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - január 2019
(232.41 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - január 2019
(191.47 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - február 2019
(214.34 kb)
SLOVGRAM
za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2019
(255.92 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(296.36 kb)
ÚzO DPO SR Rimavská Sobota
za členský príspevok DHZ za rok 2019
(171.68 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - február 2019
(239.76 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - február 2019
(218.1 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - február 2019
(218.07 kb)
Rozhlas a televízia Slovenska
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
(327.14 kb)
ZNAČKY, s.r.o.
za zhotovenie značiek na Svetlú
(267.96 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladenie odpadu a poplatok - január 2019
(267.34 kb)
Obec Čerenčany
za likvidáciu odpadových vôd
(278.69 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - február 2019
(264.05 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - február 2019
(232.88 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - február 2019
(196.67 kb)
Peter Kováčik, Život a zdravie
za knihy do knižnice
(259.49 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - marec 2019
(221.51 kb)
DLD, s.r.o.
za vlajky, štátne znaky - "Voľby prezidenta SR"
(190.14 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(299.63 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - marec 2019
(225.91 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - marec 2019
(222.38 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - marec 2019
(216.83 kb)
VÚB BANKA, a.s.
za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu k 31. 12. 2018
(227.7 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - február 2019
(217.35 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za vyhŕňanie snehu
(198.89 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - február 2019
(259.52 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - marec 2019
(192.17 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - apríl 2019
(220.46 kb)
B2B Partner s.r.o.
za pokladňu
(227.71 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - apríl 2019
(222.42 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - apríl 2019
(213.53 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - apríl 2019
(222.03 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - marec 2019
(216.85 kb)
XTREM energetika, s.r.o.
za projektovú dokumentáciu - Technická vybavenosť IBV - Hrachovo
(214.87 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - marec 2019
(269.72 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - marec 2019
(232.57 kb)
IVES Košice
za služby STP APV - matrika
(222.84 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(301.73 kb)
Toni s.r.o.
za kontrolu požiarnych zariadení
(226.6 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za I.Q 2019
(199.52 kb)
IJK - CONSULTING,s.r.o.
za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu
(191.43 kb)
D.E.A. AUDIT s.r.o.
za audítorskú činnosť - 2. etapa 2018
(194.73 kb)
Mikroregión Rimava a Rimavica
za členský príspevok na I. polrok 2018
(188.76 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - marec 2019
(244.09 kb)
(356.46 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
za stravné lístky - apríl 2019
(264.46 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - apríl 2019
(241.09 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - apríl 2019
(192.54 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - máj 2019
(228.91 kb)
Ing. Peter Šebeň, PhD.
za vlákninové drevo
(204.87 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - máj 2019
(218.31 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - máj 2019
(215.18 kb)
Ján Lupták
za vyhŕňanie snehu
(221.73 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(234.15 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - máj 2019
(223.21 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - apríl 2019
(227.45 kb)
(205.84 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za členský príspevok na rok 2019
(181.69 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(302.47 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za príspevok na GP 2019
(204.68 kb)
A-U- Planstav, s.r.o.
za inžiniersku činnosť pre vydanie stavebných povolení pre stavbu Technická vybavenosť IBV Hrachovo stupeň DSP
(202.68 kb)
Milan Murinček
za prepravu osôb - súťaž DHZ Hrachovo
(213.02 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - apríl 2019
(269.72 kb)
Martin Adamčík - MAAD
za medaily pre Športový klub Hrachovo
(946.48 kb)
(296.54 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stavné lístky - máj 2019
(266.72 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - máj 2019
(239.88 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - máj 2019
(194.04 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - jún 2019
(207.29 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(300.59 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - jún 2019
(209.86 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - jún 2019
(207.53 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - jún 2019
(221.27 kb)
JMŠ-prevodovky s.r.o.
za generálnu opravu hasičskej striekačky PS 12
(194.21 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - máj 2019
(230.11 kb)
Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
za Snem ZMOS - ubytovanie s raňajkami
(259.61 kb)
Remek, s.r.o.
za softvér podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2019
(283.35 kb)
Milan Murinček
za prepravu osôb - súžaž DHZ Hrachovo v Revúcej
(219.11 kb)
DETOX s.r.o.
za organizáciu mobilného zberu nebezpečného odpadu
(315.44 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - máj 2019
(266.69 kb)
Firesystem, s.r.o.
za tovar pre DHZ Hrachovo
(380.35 kb)
(294.73 kb)
MURKA, s.r.o.
za vysielačky pre DHZ Hrachovo
(226.15 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - jún 2019
(233.85 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - jún 2019
(192.63 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - júl 2019
(227.27 kb)
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r. o.
za overenie tachografu a opravu elektroinštalácie na fekálnom vozidle
(227.27 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - júl 2019
(217.68 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - júl 2019
(214.83 kb)
Milan Murinček
za prepravu ôsob - súťaž DHZ Hrachovo
(225.32 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - júl 2019
(223.78 kb)
Mikriregión Rimava a Rimavica
za členský príspevok na II. polrok 2019
(185.69 kb)
STAVOMAT RS s.r.o.
za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Garáž pre hasičské autá Hrachovo
(237.76 kb)
Markízy, s.r.o.
za montáž výsuvnej markízy na budove zdravotného strediska
(245.61 kb)
STAVOMAT RS s.r.o.
za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia objektvu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania výroby
(244.22 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - jún 2019
(268.78 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(307.13 kb)
RAJ ATRAKCIÍ s.r.o.
za atrakciu šašo na Dňoch detí
(277.93 kb)
Patrik Pánik
za tonery
(234.64 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - jún 2019
(222.8 kb)
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
za struny do kosačky
(213.42 kb)
(266.66 kb)
Komars s.r.o.
za opravu kosačky
(264.7 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(231 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - jún 2019
(277.21 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za II. Q 2019
(195.62 kb)
E K O T E C spol. s r.o.
za hlavnú ročnú kontrolu multifunkčného ihriska ZŠ
(223.31 kb)
Komars s.r.o
za kosačku
(238.07 kb)
Firesystem, s.r.o.
za tovar pre DHZ Hrachovo
(262.29 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - júl 2019
(269.58 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - júl 2019
(226.39 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - júl 2019
(194.91 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - august 2019
(213.04 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(293.52 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - august 2019
(213.62 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - august 2019
(213.48 kb)
Komars s.r.o.
za tovar do kosačiek
(255.31 kb)
MBS STRECHY s. r. o.
za tovar na prístrešok na kontajnery
(277.69 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(227.75 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - august 2019
(220.55 kb)
Eva Vargicová
za správu registratúrnych záznamov
(191.17 kb)
D.E.A. AUDIT s.r.o.
za overenie výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2018
(201.32 kb)
Marek Mišanko DREVOSLUŽBY
za smrekové fošne
(212.89 kb)
Ladislav Máté - F i M a
za kuka nádoby
(272.14 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - júl 2019
(273.83 kb)
LÁMER spol. s r.o.
za rozpočet na projekt: Rekonštrukcia MŠ so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budovy
(224.51 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za servis obecného rozhlasu
(233.38 kb)
Školská jedáleň pri Základnej škole Hrachovo
za podané obedy v ŠJ - júl 2019
(225.37 kb)
Firesystem, s.r.o.
za tovar pre DHZ Hrachovo
(279.71 kb)
(295.43 kb)
(222.64 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - august 2019
(188.62 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za zemný plyn - september 2019
(358.62 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - september 2019
(213.21 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - september 2019
(213.11 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - september 2019
(224.01 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - august 2019
(273.39 kb)
Slovak Telekom a.s.
za služby pevnej siete
(237.74 kb)
BALEX, s.r.o.
za tovar na prístešok na kontajnery
(307 kb)
OVN s.r.o.
za skriňu pre Jednotu klubu dôchodcov Slovenska
(225.2 kb)
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
za vysprávky obecných komunikácií
(255.39 kb)
(259.71 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(289.52 kb)
AGENTÚRA BETES Ján Hruška
za odbornú prehliadku tlakových zariadení
(222.66 kb)
PROMETEUS-SL s.r.o.
za hadicu B75 zásah pre DHZ Hrachovo
(222.21 kb)
SAS Ing. Ján Antal
za otočnú IP kameru Hikvision
(212.05 kb)
LUXA-PAPIER, sro
za kroniku
(208.67 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu
(203.62 kb)
Štefan Bazovský - REMPOS
za pracovnú obuv a pracový odev - § 54 "Pracuj v školskej kuchyni"
(197.69 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za servis verejného osvetlenia
(218.68 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - august 2019
(246.19 kb)
(251.17 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(221.38 kb)
PROFLOOR s.r.o.
za podlahárske práce, realizácia liatej polyuretánovej podlahy
(231.23 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - september 2019
(271.03 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - september 2019
(235.2 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - september 2019
(191.06 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za zemný plyn - október 2019
(454.88 kb)
MIlan Baláž MB - KOM
za kontrolu komínových telies
(251.71 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(303.87 kb)
Milan Murinček
za prepravu osôb - súťaž DHZ
(219.05 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za III. Q 2019
(201.34 kb)
(257.61 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za servis verejného osvetlenia
(235.74 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - október 2019
(212.09 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - október 2019
(207.78 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - október 2019
(224.75 kb)
Ing. Igor Račko
za prehliadky PZ a rozvodu ZP a kotolni OÚ
(261.95 kb)
(299.09 kb)
Katreniak František
za montáž a výmenu ventilov
(158.01 kb)
FOR REGION s. r. o.
za svietidlo a výložník na Svetlú
(245.25 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - september 2019
(252.91 kb)
SAS Ing. Ján Antal
za bezdrôtový set
(209.29 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(224.58 kb)
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
za vysprávky obecných komunikácií
(282.73 kb)
ELEKTRO MIDA
za žiarovky
(236.4 kb)
(290.6 kb)
DETOX s.r.o.
za odvoz nebezpečného odpadu
(298.82 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - október 2019
(267.51 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - október 2019
(232.71 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - október 2019
(198.24 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za zemný plyn - november 2019
(454.96 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(300.57 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - november 2019
(216.23 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - november 2019
(222.55 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - november 2019
(214.78 kb)
Komars s.r.o.
za opravu karburátora - DHZ
(234.75 kb)
OLYMP ERBY s.r.o.
za tovar pre OÚ
(533.38 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - október 2019
(272.72 kb)
Ing. Martina Kukučková ZAR-KON
za realizáciu verejného obstarávania a vypracovanie žiadosti o NFP
(209.06 kb)
Ing. Pavol Regina - "REGINA"
za archívne krabice
(236.12 kb)
Eva Vargicová
za prípravu ďalšieho riadneho vyraďovacieho konania registraturnych záznamov
(192.64 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - november 2019
(269.15 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - november 2019
(233.51 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - november 2019
(191.23 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za zemný plyn - december 2019
(455.26 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(293.81 kb)
INPROST s.r.o.
za obecné noviny na rok 2020
(191.56 kb)
webex.digital s.r.o.
za doménu a webhosting na rok 2020
(233.42 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za elektrickú energiu - december 2019
(225.67 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - december 2019
(217.09 kb)
Roman Stromko
za prehĺbenie, úpravu priekop, terénu a nakladanie šotolíny
(316.24 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn - december 2019
(215.74 kb)
MONTAG s.r.o.
za výmenu okien v budove OÚ
(302.04 kb)
(276.19 kb)
OLYMP ERBY s.r.o.
za tovar pre OÚ
(287.55 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za vianočné osvetlenie - práce
(212.63 kb)
Ecotech group s. r. o.
za spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
(219.93 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za montáž v sociálnych zariadeniach - rek. soc. zariadení na prízemí KD
(223.25 kb)
Obec Čerenčany
za čistenie odpadových vôd
(284.26 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladenie odpadu a poplatok - november 2019
(274.5 kb)
Stavebniny Ádám, s.r.o.
za tovar - reko. soc. zariadení na prízemí KD
(624.56 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - rek. soc. zariadení na prízemí KD
(449.12 kb)
KOPYR s.r.o.
za ohňostroj
(229.34 kb)
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
za práce na materiál - požiarnom aute
(734.83 kb)
Eva Vargicová
za služby správy registratúry
(199.88 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - december 2019
(271.42 kb)
RSNET s.r.o.
za internet na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020
(373.02 kb)
wbx, s. r. o.
za aktualizáciu webstránky v roku 2019
(222.9 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - december 2019
(192.09 kb)
Ing. Pavol Regina -
za archívne krabice
(240.64 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(502.62 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete - december 2019
(244.41 kb)
Centrum polygrafických služieb
za matričné doklady a osvedčovacie knihy
(268.67 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(320.79 kb)
ÚzO DPO SR Rimavská Sobota
za členský príspevok DHZ za rok 2020
(168.07 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za príspevok na spolufinancovanie rok 2020
(198.55 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(510.95 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o .
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(511 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(497.25 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(500.46 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(268.67 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(320.79 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(507.71 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(493.56 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(502.16 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(515.43 kb)
SLOAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(507.33 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(498.3 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 31.12.2019
(241.94 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019
(306.78 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020
(212.15 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020
(213.38 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - december 2019
(277.2 kb)
DLD, s.r.o.
za vlajky SR -
(247.56 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2019
(243.5 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2019
(239.85 kb)
(283.15 kb)
OTP Banka Slovensko,a.s.
za poplatok za vedenie majetkového účtu CP
(226.22 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za IV.Q 2019
(190.62 kb)
Všeobecná úverová banka, a.s.
za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu k 31.12.2019
(230.92 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - január 2020
(264.41 kb)
D.E.A. AUDIT s.r.o.
za audítorskú činnosť - 1. etapa 2019
(188.55 kb)
(271.13 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za odbobie 01.01.2020 - 31.01.2020
(238.35 kb)
GAS-KO, s.r.o.
za materiál/služby na plynovom kotli
(252.75 kb)
AQUA trade Slovakia s.r.o.
za odber vzorky vody podľa vyhlášky MZ SR
(200.32 kb)
Rozhlas a televízia Slovenska
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
(317.96 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz vekokapacitných kontajnerov
(210.3 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(467.66 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(454.63 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(438.4 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(444.09 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(459.04 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(441.8 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(463.59 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(445.2 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020
(252.32 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(461.22 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(293.6 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(477.81 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(465.92 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(447.36 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020
(217.95 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020
(213 kb)
Štátna ochrana prírody SR
za zateplenie kultúrneho domu obce Hrachovo
(219.56 kb)
Ing. Ladislav Ťažký - T - projekt
za vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia na budovu MŠ Hrachovo
(298.65 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020
(205.62 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za kryt sifón na WC - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(182.24 kb)
Green Wave Recycling, s.r.o.
za mobilnú skartáciu dokumentov
(208.79 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za odpálený kábel na verejnom osvetlení
(218.34 kb)
HRNČIARKA Hrnčiarske Zalužany
za fašiangovú zabíjačku
(204.45 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - január 2020
(266.24 kb)
Centrum polygrafických služieb
za tlačivo potvrdenie o pobyte
(235.68 kb)
GREAGRO s.r.o.
za kamerový set
(221.23 kb)
GREAGRO s.r.o.
za kamerový set
(221.23 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - január 2020
(200.14 kb)
Jarmila Zacher Pajpachová
za kúpu 2 kníh
(181.66 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(524.42 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za materiál - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(204.88 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - február 2020
(267.73 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020
(233.05 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(461.1 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(454.37 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(436.52 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020
(236.74 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(441.54 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(453.42 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(444.32 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(460.69 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020
(246.43 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(527.47 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(445.26 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(459.17 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(475.25 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(461.08 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(445.2 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn za odbobie od 01.03.2020 do 31.03.2020
(210.98 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za zemný plyn za odbobie od 01.03.2020 do 31.03.2020
(209.47 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - február 2020
(199.21 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete za obdobie od 08.02.2020 - 07.03.2020
(257.3 kb)
Ing.Ján Kalmár - DATACOMP
za PC HP Desktop
(265.89 kb)
Kancelária 24h s.r.o.
za sušič rúk - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(181.54 kb)
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
za tovar pre OÚ
(268.21 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - február 2020
(273.74 kb)
OLYMP ERBY s.r.o.
za smerové šípky a tabule
(283.33 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(210.69 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - marec 2020
(269.75 kb)
FLORIAN, s. r. o.
za bio dezinfekciu na všetko a postrekovač
(307.92 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020
(225.52 kb)
Tv LocAll HD s.r.o.
za reklamný obrázok - sponzor študiovej besedy
(178.29 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(459.25 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(455.17 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(439.39 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(447.65 kb)
Ing. Jozef Szabó - FINITI
za antivírusový softvér NOD32
(250.87 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(454.94 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(440.62 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(460.19 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(525.48 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(446.09 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(457.8 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(469.4 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(459.85 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(445.92 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(367.71 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(369.04 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za odbobie 01.03.2020 - 31.03.2020
(240.28 kb)
LUMA Viničné s.r.o.
za hadicu do fekála a prepravu
(253.33 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - marec 2020
(193.3 kb)
SLOVGRAM
za verejný rozhlas 2020
(245.55 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(268.63 kb)
Remek, s.r.o.
za softvérový balík služieb
(283.57 kb)
Mikroregión Rimava a Rimavica
za členský príspevok na I.polrok 2020 a mimoriadny príspevok
(217.1 kb)
Zubáčová Ľudmila
za dezinfekciu
(212.8 kb)
Stavebniny Ádám, s.r.o.
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(312.88 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - marec 2020
(296.76 kb)
FLORIAN, s.r.o.
za rúška a prepravné
(295.89 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.03.2020
(205.17 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
za vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.03.2020
(203.14 kb)
FLORIAN, s.r.o.
za ochranné okuliare, rukavice a prepravné - DHZ Hrachovo
(301.68 kb)
ELRON Elektro s.r.o.
za žľab káblový - verejné osvetlenie
(278.88 kb)
IVES Košice
za zálohu na softvér na matriku
(250.12 kb)
IVES Košice
za zúčtovanie zálohy na softvér na matriku
(208.36 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(218.36 kb)
FLORIAN, s.r.o.
za rúška - DHZ Hrachovo
(288.25 kb)
AvanSoirce, a.s.
za respirátory FFP2 bez ventilu - DHZ Hrachovo
(207.26 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za I.Q 2020
(193.34 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - apríl 2020
(288.41 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020
(236.12 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - apríl 2020
(191.95 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(273.48 kb)
RDV s.r.o.
za antibakteriálne gély
(220.53 kb)
(264.86 kb)
FLORIAN, s.r.o.
za opravu čerpadla - DHZ Hrachovo
(286.15 kb)
Štefan Bazovský - REMPOS
za termosúpravu, rukavice kožené a nitrilové - DHZ Hrachovo
(188.55 kb)
(282.68 kb)
Ing.Ján Kalmár - DATACOMP
za software MS Ofiice 2019
(262.34 kb)
KORUNA MARKET, GEMER INVEST, s.r.o.
za rebrík - DHZ Hrachovo
(222.54 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(464.78 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(455.76 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(436.36 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(444.35 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(462.28 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(443.21 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(458.55 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(461.52 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(446.81 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(462.29 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(473.72 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(459.79 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(445.73 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(434.36 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(420.67 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020
(213.88 kb)
Toni s.r.o.
za kontrolu požiarnych zariadení
(225.06 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(187.88 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - apríl 2020
(277.88 kb)
Slovenský vodohospodársky, štátny podnik OZ BB, Správa povodia
za ostatný riečny materiál - samoťažba
(250.53 kb)
Zubáčová Ľudmila
za dezinfekciu na ruky
(227.71 kb)
Stavebniny Ádám, s.r.o.
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(255.53 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(214.95 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(213.43 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za opilovanie a montáž rozperiek
(236.76 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(195.4 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(198.93 kb)
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
za struny do kosačiek
(217.27 kb)
Ján Muránsky JMD
za ťažbu piesku a materiál šotolina
(242.4 kb)
Firesystem, s.r.o.
za tovar - DHZ Hrachovo
(333.46 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - máj 2020
(291.04 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(457.01 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(452.73 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(429.94 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(440.21 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(452.4 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(439.94 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(455.51 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(452.33 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(439.56 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(455.13 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(468.2 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(457.01 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(443.2 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(428.14 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(417.58 kb)
Stavevniny Ádám, s.r.o.
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu v Hrachove
(316.24 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020
(260.49 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020
(232.62 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za členský príspevok na rok 2020
(192.53 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - máj 2020
(195.39 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete
(273.32 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(217.14 kb)
Miestna akčná skupina MALOHONT
za príspevok na GP rok 2020
(208.53 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(218.74 kb)
DETOX s.r.o.
za zber nebepečného odpadu
(365.16 kb)
D.E.A. AUDIT s.r.o.
za audítorskú činnosť - 2. etapa 2019
(192.71 kb)
BETOS - SOF
za betón ku potoku pri Trnavskovcoch na ul. Hradnej
(247.06 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - máj 2020
(258.95 kb)
Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obc, RS
za príručku "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020"
(241.83 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - máj 2020
(275.37 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí kultúrneho domu v Hrachove
(185.8 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí kultúrneho domu v Hrachove
(221.54 kb)
Ladislav Máté - F i M a
za veko na betónový kôš
(242.7 kb)
Ing. Vladimír Plintovič
za technickú pomoc na akciu "Technická vybavenosť IBV - Hrachovo, SO 09 Verejné osvetlenie"
(251.79 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za príporku na pizérií + montáž rozperiek na verejnom osvetlení
(256.49 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020
(238.52 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - jún 2020
(289.85 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(453.84 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(447.32 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(432.54 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(437.69 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(453.4 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(436.93 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(454.4 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(453.46 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(443.62 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(457.83 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(473.79 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(456.29 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(439.53 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(430.36 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(417.77 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020
(241.2 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - jún 2020
(192.35 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete za obdobie 08.06.2020 - 07.07.2020
(272.41 kb)
Peter Kováčik
za kúpu 7 kníh do obecnej knižnice
(233.72 kb)
KERAMIKA GSI Ing. Valerij Šamín
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí KD
(267.7 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - jún 2020
(281.59 kb)
E KO T E C spol. s r.o.
za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska - hlavná ročná kontrola
(248.63 kb)
Ivan Solymosi
za aktualizáciu rozpočtu z roku 2018 na súčasné ceny, Stavba: Tech.vybavenosť IBV - Hrachovo
(245.79 kb)
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
za prijatie 2 psíkov zo dňa 05.08.2020
(175.33 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - júl 2020
(285.72 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020
(247.44 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - júl 2020
(195.3 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete za obdobie 08.07.2020 - 07.08.2020
(275.26 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za II.Q 2020
(195.87 kb)
Mikroregión Rimava a Rimavica
za členský príspevok na II.polrok 2020
(199.42 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(215.37 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020
(207.08 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(456.36 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(452.25 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(434.11 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(440.14 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(456.28 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(442.81 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(455.72 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(455.72 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(439.63 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(456.6 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(468.15 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(457.13 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(443.8 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(429.62 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(423.88 kb)
FLORIAN, s.r.o.
za akumulátor do postrekovača
(282.44 kb)
Stavebniny Ádám, s.r.o.
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí KD
(290.39 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - júl 2020
(282.43 kb)
Komars s.r.o.
za krovinorez a tyč do traktoríka
(274.07 kb)
Stredoslovenská energetika, a.s.
za vyúčtovanie elektrickej energie - opravná faktúra
(227.25 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí KD
(191.78 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r.o.
za stravné lístky - august 2020
(306.55 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(454.53 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(448.25 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(434 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020
(237.23 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(441.61 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(450.88 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(441.21 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(460.35 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(456.5 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(441.78 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(453.83 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(460.99 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(456.27 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020
(228.3 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(449.92 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(426.04 kb)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(420.22 kb)
HDS, a. s.
za diagnostiku kamier
(218.99 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - august 2020
(196.8 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete za obdobie 08.08.2020 - 07.09.2020
(272.66 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - august 2020
(255.4 kb)
Komars s.r.o.
za materiál do kosačky + oprava
(289.17 kb)
MONTAG s.r.o.
za siežky proti hmyzu do kuchynky
(263.08 kb)
MONTAG s.r.o.
za výmenu okien za plastové + žalúzie
(294.89 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí KD
(202.92 kb)
NEONPLUS s.r.o.
za opravu vzdušného vedenia - verejné osvetlenie
(221.44 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí KD
(210.5 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(209.51 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(451.97 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(442.09 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(433.34 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(439.41 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(452.84 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(441.03 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(451.43 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(449.79 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(441.36 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(452.5 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(465.65 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(455.15 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(443.19 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(426.22 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(419.89 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - september 2020
(310.87 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020
(264.42 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020
(242.67 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - september 2020
(195.55 kb)
Komars s.r.o.
za vyúčtoanie servisu (opravy) krovinorezu
(290.82 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za služby techniky PO a BOZP za III.Q 2020
(210.46 kb)
Ing. Igor Račko
za prehliadku PZ a rozvodu ZP v reg. skrinke a kotolni OÚ
(257.83 kb)
MK hlas s.r.o.
za ostatné práce na rozhlase
(208.83 kb)
D.E.A. AUDIT s.r.o.
za overenie výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019
(192.45 kb)
DETOX s.r.o.
za odvoz nebezpečného odpadu
(300.74 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - september 2020
(281.52 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za vytýčenie telekomunikačného vedenia
(240.46 kb)
PETINA Ingrid Lineková
za dekontamináciu chladiaceho zariadenia v dome smútku
(175.52 kb)
Milan Baláž MB - KOM
za kontrolu komínových telies
(248.17 kb)
TENTS s.r.o.
za rozkladací stánok - Celoplošné testovanie "Spoločná zodpovednosť" 1. etapa
(230.42 kb)
TaJaMed s. r. o.
za respirátory FFP2
(234.61 kb)
JUSPA s.r.o.
za tovar pre OÚ
(228.3 kb)
Štefan Bazovský - REMPOS
za štíty ochranné, obleky jednorázové, rukavice jednorázové - Celoplošné testovanie "Spoločná zodpovednosť" 1. etapa
(184.77 kb)
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí KD
(544.86 kb)
Stavebniny Ádám, s.r.o.
za dopravu tovaru - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí KD
(261.96 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby pevnej siete za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020
(239.57 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - október 2020
(197.01 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete za obdobie 08.09.2020 - 07.10.2020
(269.75 kb)
Technické služby mesta Hnúšťa
za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
(212.91 kb)
Stavebniny Ádám, s.r.o.
za tovar - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí KD
(309.67 kb)
Ing. Július Kisbenedek-ABAKUS
za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác za opravu terasy MŠ Hrachovo
(246.97 kb)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
za stravné lístky - október 2020
(310.68 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020
(245.6 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(457.7 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(448.75 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(438.04 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(442.22 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(458.47 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(440.79 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(459.85 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(461.47 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(442.56 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(457.75 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(469.51 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(459.67 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku elektriny - dohoda o platbách
(443.66 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(427.07 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za opakovanú dodávku zemného plynu - dohoda o platbách
(423.21 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020
(250.96 kb)
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
za vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020
(249.69 kb)
Slovak Telekom, a.s.
za služby mobilnej siete za obdobie 08.10.2020 - 07.11.2020
(294.69 kb)
GAS-KO, s.r.o.
za uvedenie kond.kotla do prevádzky
(287.92 kb)
Firesystem, s.r.o.
za tovar pre DHZ Hrachovo
(292.62 kb)
Brantner Gemer s.r.o.
za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok - október 2020
(289.5 kb)
Sorclere s. r. o.
za kalendáre
(212.84 kb)
MONTAG s.r.o.
za žalúzie interiéreové a montáž žalúzií
(285.96 kb)
IN kom, spol. s r.o.
za vianočné ozdoby
(321.31 kb)
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
za mesačný poplatok CO - november 2020
(198.71 kb)
(277.27 kb)
Ing. Martin Magic - TECHPROJEKT
za zmenu profesie vodovod pre akciu "Technická vybavenosť IBV - Hrachovo"
(232.27 kb)
Katreniak František
za montáž a demontáž radiatorov - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí a poschodí KD
(161.49 kb)
Miroslav Vetrák ELPOM
za montážne práce na WC muži, ženy OÚ 1. poschodie - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí KD
(268.87 kb)