• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

O DHZ

Koncom roku 2014 sa niektorí dobrovoľní hasiči v našej obci znovu zorganizovali a po 10-ročnej pauze sa rozhodli znovu oživiť náš DHZ a nadviazať tak na dlhodobú tradíciu a dobrú povesť dobrovoľného hasičstva v našej obci.

15. 10. 2015 bolo  ministrom vnútra p. Robertom Kaliňákom  DHZ Obce Hrachovo slávnostne odovzdané hasičské auto IvecoDaily .

1. 5. 2016 v Banskej Bystrici obec dostala protipovodňový vozík. Technika bude slúžiť predovšetkým na rýchle zásahy proti povodniam, čím sa nielen ochránia ľudské životy, ale aj majetky ľudí.

DHZ Obce Hrachovo je zaradený do celoplošného rozmiestnenia hasičských jednotiek na území do kategórie „B“ .

V roku 2016 bolo 45 aktívnych členov DHZ.

 Výbor DHZ pracoval v zložení:

Predseda – Tomáš Keder

Tajomník – Magdaléna Vetráková

Veliteľ – Róbert Zachar

Preventivár - Miroslav Vetrák

Strojník - Miroslav Kochan

Referent mládeže a dorastu- Pavel Rapčan

Referent športu – Ján Rapčan

Referentka žien - Miroslava Trnavská

Pokladník – Zuzana Trnavská

Referent organizačný – Radovan Trnavský
Kronikárka – Janka Liptáková

Po jarnej brigáde na novej zbrojnici členovia DHZ Hrachovo nelenili a zhurta sa vrhli do príprav na novú sezónu hasičských súťaží, ktorú odštartovali naši najmenší „Plameniaci“. Na obvodnej súťaži získali 1. miesto chlapci a 1. miesto dievčatá. Rovnako dobre sa im darilo aj na okresnom kole  a z  prvých priečok postúpili na krajské kolo, kde dievčatá skončili na 2. mieste a chlapci na 7. mieste, čo je skvelý výsledok za prvý rok tréningu. Sezónu súťaží ukončili 30.9.2016 na  Memoriály J. Krňana v Poltári, kde sa dievčatá rovnako ako aj chlapci umiestnili na 2. miestach.

„Starší“ hasiči začali podobne v plnom nasadení.  Na obvodné kolo v R. Bani sa prihlásili až 4 naše družstvá a všetky získali pohár vo svojej kategórii: muži za 3. miesto,  ženy za 1. miesto, dorastenci za 1. mesto a muži nad 35 rokov za 1. miesto.
            Na okresnom  kole a Memoriály V. Ulického v Lehote nad Rimavicou získali muži 5. miesto ženy  1. miesto a dorastenci 1. miesto. 
Družstvá mužov a  dorastencov sa počas leta zúčastnili rôznych pohárových súťaží v okolí (R. Brezovo, Ožďany, Krúžno, Ratkovské Bystré ...), ale aj vzdialenejšie na prestížnych pohárových súťažiach napr. v Badíne, v Šalkovej, kde mužom len o kúsok ušiel putovný pohár primátora mesta B. Bystrica a skončili na skvelom 2. mieste a naposledy 3.9.2016 na nočnej súťaži v Bijacovciach, kde súťažilo cez 60 družstiev z celej republiky, muži skončili na krásnom 15. Mieste.
Dorastencom sa darilo aj na Gemerskom pohári 17.9.2016, kde iba o 1 stotinu sekundy skončili za prvým miestom a skončili druhí.
            Príjemnou vsuvkou do súťažnej sezóny bolo 120. výročie založenia nášho DHZ, ktoré sme oslávili 25.6.2016. Pri tejto príležitosti, za účasti vzácnych hostí, boli ocenení dlhoroční naši členovia.

Ďakovné listy DPO SR boli udelené

 1. DHZ Hrachovo – rok založenia 1896
 2. Vladimír Rezník - nar.10.10.1930, člen od r.1974
 3. Jozef Tomlák – nar. 04.03.1952, člen od r. 1972
 4. Ľubomír Trnavský – nar. 20.10.1949, člen od r. 1968


Predsedníctvo OV DPO v Rimavskej Sobote ďalej udelilo
Medaily za Príkladnú prácu týmto členom:

 1. Milan   G Ó D O R
 2. Milan   L I P T Á K
 3. Miroslav    L I P T Á K
 4. Pavel   L I P T Á K  - In Memoriam

Medaily za Zásluhy  týmto členom:

 1. Ľubomír  L I P T Á K
 2. Pavel   R A P Č A N
 3. Jaroslav   Š K V A R K A
 4. Miroslav   L E H O C K Ý
 5. Peter    L I P T Á K – In Memoriam

a   Medaila za Spoluprácu III. Stupňa  - obci Hrachovo

Počas leta vyškolení členovia DHZ Obce vykonali cvičenie zamerané na zásah pri povodniach a na rybníku na V. Skálniku postavili 40 metrov dlhú bariéru a overili funkčnosť  zariadení v povodňovom vozíku.

Aj keď hlavná sezóna hasičských súťaží končí, členovia DHZ Hrachovo nezaháľajú a okrem plnenia si úloh na úseku ochrany pred požiarmi, aj v tomto školskom roku vedú krúžok „Mladý hasič“, vykonali posezónnu brigádu na hasičskej zbrojnici, plánujú  Katarínsku zábavu, stretnutie s Mikulášom a možno aj Silvestrovský ohňostroj.

Podrobnejšie informácie o aktivitách DHZ ako aj fotografie zo súťaží a akcií nájdete v sekciách DHZ -  Dokumenty,  Fotogaléria.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: