• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

Športový klub

Názov:                ŠPORTOVÝ  KLUB  HRACHOVO

Mieru 35, 980 52 Hrachovo

Dátum vzniku:   4.7.1997

Zaregistrované na MV SR:  VVS/1-900/90-12912               dňa:21.7.1997

IČO: 31095917           DIČ: 2021511470

Číslo členského listu ATJK SR:  03429

Číslo účtu:                   zrušené

Registrované oddiely 2:     

STOLNÝ  TENIS …………vedúci: Milan Kýpeť

Počet členov: ……………… 6

BEDMINTON ……………. vedúci: Mgr. Milan Keder

Počet členov: registrovaní:

dorastenec……. 1

žiaci …………. 18

Dospelý ............1

Neregistrovaní: žiaci …………. 7

Atletika ...............................Ján Pockľan

Volejbal............................... Miroslava Trnavská ......20 členov

Zumba ................................ Miroslava Zacharová .... 15 členov

Futbal ................................. Jozef Suja .........................13 členov

Výbor: predseda : Mgr. Milan Keder ………………. Štatutár

         člen: Ján Pockľan

         člen:  Milan Kýpeť

Kontakt: telefón: 0904-234552

               e-mail:  obechrachovo@stonline.sk

            e-mail   milankeder@gmail.com

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: