• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

SZPB

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hrachove

V zmysle Stanov SZPB je organizácia občianskym združením. Výbor pracuje v 9-člennom zložení a 2 členovia revíznej komisie. Organizácia v roku 2016 eviduje 98 členov. Tunajšia organizácia sa orientuje
na kultúrno-spoločenský život v obci a presadzovanie poslania a cieľov SZPB v miestnych podmienkach.

V spolupráci so samosprávou a starostom v obci dňa 7. mája 2016 zabezpečili organizovanie miestnych osláv 71. výročia oslobodenia a ukončenia 2. svetovej vojny. Každoročne organizujú zájazd po stopách SNP. V tomto roku sa zájazd nepodarilo uskutočniť. Členovia ZO spolupracujú aj s miestnou ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo, kde sa zúčastňujú vedomostnej súťaže žiakov z histórie 2. svetovej vojny a boja
proti fašizmu do ktorej venujú žiakom vecné ceny.

V roku 2015 na vysokej úrovni pripravili okresné oslavy 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Zúčastnili sa ich hostia, vojaci, príslušníci polície, občania obce i okolitých obcí a okresov. Pre všetkých bol pripravený kultúrny program, posedenie pri guláši a harmonike.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: