• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Pistná zmluva č. 6 826 170 185 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO
Poistenie administratívnych a obč. budov, zodpovednosť za škodu
(119.71 kb)
Zmluva o poskytnutí služby
dielo: "Technická vybavenosť IBV - Hrachovo"
(347.37 kb)
(244.15 kb)
(615.76 kb)
Zmluva o spolupráci č. 34/11/2020
na projekt: "Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV v obci Hrachovo"
(511.04 kb)
Zmluva o dielo č. 01/10/2020
dielo: "Vybudovanie protipovodňovej ochrany - prekrytie rigolov"
(371.87 kb)
(262.89 kb)
Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom VO
predmet zákazky: "Tehchnická vybavenosť IBV - Hrachovo"
(556.66 kb)
(723.99 kb)
(723.28 kb)
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Ing. Michal Beracko - Kvetinárstvo
(230.54 kb)
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Ing. Michal Beracko - Kvetinárstvo
(230.33 kb)
Kúpna zmluva zo dňa 21. 02. 2020
za zakúpenie ošípanej na zabíjačku z registrovaného chovu - Fašiangová zabíjačka
(134.62 kb)
Kúpna zmluva zo dňa 21. 02. 2020
za zakúpenie 10 ks syrov - Fašiangová zabíjačka
(263.06 kb)
(259.99 kb)
(259.2 kb)
(742.94 kb)
ZMLUVA č. 140721 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
projekt: "Rekonštrukcia materskej školy so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budovy"
(818.9 kb)
Zmluva o dielo
projekt "Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania"
(13492.86 kb)
Zmluva o dielo
"Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania"
(137.14 kb)
Zmluva o dielo č. 09/2019
za vyhotovenie podlahy v sále kultúrneho domu
(96.39 kb)
Kúpna zmluva zo dňa 17. 09. 2019
za zakúpenie PP rúry
(260.17 kb)
Zmluva o dielo číslo 1/2019
"Rekonštrukcia materskej školy so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budovy"
(597.13 kb)
Nájomná zmluva č. 7 za hrobové miesta
Gabaríková Alexandra, Mgr.
(740.69 kb)
Kúpna zmluva zo dňa 22. 07. 2019
za zakúpenie betónových rúr
(248.44 kb)
(454.63 kb)
(910.29 kb)
(820.67 kb)
(836.61 kb)
Zmluva č. 01/2019/SOC o poskytovaní finančného príspevku na rok 2019
"Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N"
(281.84 kb)
Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. Hrachovo
(276.88 kb)
(882.96 kb)
(355.69 kb)
ZMLUVA O DIELO
"Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v obci Hrachovo č. 35 - LV č. 367 na parcele CKN č. 71/3"
(796 kb)
Zmluva č. 127852 08U01
"Úprava vodného toku v obci Hrachovo"
(4304.12 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
"Prestavba uholne na hasičskú zbrojnicu a prístavba garáže a prístrešku k hasičskej zbrojnici"
(2610.52 kb)
(881.61 kb)
(2469.08 kb)
(4874.71 kb)
LINO-SHOP
Výmena PVC podlahovej krytiny na ZŠ s MŠ Hrachovo
(484.21 kb)
(964.79 kb)
(10703.86 kb)
(539.22 kb)
(1039.31 kb)


Archív zverejňovaných dokumentov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: