• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

(454.63 kb)
Zmluva č. 01/2019/SOC o poskytovaní finančného príspevku na rok 2019
"Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N"
(281.84 kb)
Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. Hrachovo
(276.88 kb)
(355.69 kb)
ZMLUVA O DIELO
"Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v obci Hrachovo č. 35 - LV č. 367 na parcele CKN č. 71/3"
(796 kb)
Zmluva č. 127852 08U01
"Úprava vodného toku v obci Hrachovo"
(4304.12 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
"Prestavba uholne na hasičskú zbrojnicu a prístavba garáže a prístrešku k hasičskej zbrojnici"
(2610.52 kb)
(881.61 kb)
(2469.08 kb)
(4874.71 kb)
LINO-SHOP
Výmena PVC podlahovej krytiny na ZŠ s MŠ Hrachovo
(484.21 kb)
(964.79 kb)
(10703.86 kb)
(539.22 kb)
(1039.31 kb)


Archív zverejňovaných dokumentov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: