• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Zmluva o dielo č. 09/2019
za vyhotovenie podlahy v sále kultúrneho domu
(96.39 kb)
Kúpna zmluva zo dňa 17. 09. 2019
za zakúpenie PP rúry
(260.17 kb)
Zmluva o dielo číslo 1/2019
na projekt "Rekonštrukcia materskej školy so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budovy"
(597.13 kb)
Kúpna zmluva zo dňa 22. 07. 2019
za zakúpenie betónových rúr
(248.44 kb)
(454.63 kb)
Zmluva č. 01/2019/SOC o poskytovaní finančného príspevku na rok 2019
"Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N"
(281.84 kb)
Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. Hrachovo
(276.88 kb)
(355.69 kb)
ZMLUVA O DIELO
"Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v obci Hrachovo č. 35 - LV č. 367 na parcele CKN č. 71/3"
(796 kb)
Zmluva č. 127852 08U01
"Úprava vodného toku v obci Hrachovo"
(4304.12 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
"Prestavba uholne na hasičskú zbrojnicu a prístavba garáže a prístrešku k hasičskej zbrojnici"
(2610.52 kb)
(881.61 kb)
(2469.08 kb)
(4874.71 kb)
LINO-SHOP
Výmena PVC podlahovej krytiny na ZŠ s MŠ Hrachovo
(484.21 kb)
(964.79 kb)
(10703.86 kb)
(539.22 kb)
(1039.31 kb)


Archív zverejňovaných dokumentov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: