• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Kvíz História a súčasnosť Hrachova 28. novembra 2017

Dňa 28.11 2017 sa v zasadačke Obecného úradu v Hrachove uskutočnil kvíz z histórie a súčasnosti obce Hrachovo. Súťažiacich privítal pán starosta O. Knechta a poprial im veľa úspechov v súťaži.
V kvíze preukázali svoje vedomosti a šikovnosť žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Sama Vozára Hrachovo.
V dvojčlenných družstvách súťažili žiaci piateho až deviateho ročníka.
Odpovede súťažiacich veľmi pozorne sledovala porota, ktorú tvorili pani učiteľka Z. Novosadová, pán učiteľ J. Vaculčiak a pán starosta O. Knechta.
Kvízové otázky z histórie boli zamerané na obdobie od vzniku obce po súčasnosť, symboly obce a najvýznamnejšie rodiny, ktoré v minulosti žili  v Hrachove. Divákov zaujala aj história hradného kaštieľa, uväznenie Jánošíka, história vzniku kostolov v obci a zamestnanie obyvateľov Hrachova v minulosti. Zaujímavé boli aj otázky z histórie školstva v našej obci Hrachovo. Žiaci mali poznatky aj o našom rodákovi, štúrovskom básnikovi obdobia literárneho romantizmu, Samovi Vozárovi.
Kvízové otázky zo súčasnosti boli tiež pestré. Žiaci vedeli mnoho o tom, čo sa v obci deje v dnešnej dobe a čo sa konalo v nedávnej minulosti. Poznali, aké sú v súčasnosti možnosti zamestnať sa v obci Hrachovo. Vedeli vymenovať, čo bolo  obci vybudované v nedávnej minulosti.Po ukončení kvízovej súťaže porota udelila pochvaly a ocenenia všetkým súťažiacim. Zamestnanci obecného úradu odovzdali  súťažiacim vecné ceny a popriali im veľa úspechov v ďalších vedomostných súťažiach.
Súťažiaci a umiestnenie :

5. ročník :        Simonka Miháľová         -  1. miesto
                        Mirko Vetrák

6. ročník :        Terezka Kederová           -   3. miesto  
                        Ondrej Majling

7. ročník           Matúš Vetrák                 -   4. miesto
                        Patrik Barus

8. ročník :         Lukáš Kucharík               -  2. miesto
                        Peter Klajban

9. ročník :         Matej Mišurák                 -  2. miesto
                        Oliver Benda

Kvíz o obci Hrachovo 28. november 2017

Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017
Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017
Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017
Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017
Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017Kvíz o obci Hrachovo 28. 11. 2017

Zoznam aktualít

Dni obce Hrachovo 2018Dni obce Hrachovo 2018
Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny. 4. máj 2018Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny. 4. máj 2018
Stavanie mája 30. apríl 2018Stavanie mája 30. apríl 2018
Deň Zeme 21. apríla 2018Deň Zeme 21. apríla 2018
Zdobenie veľkonočného stromu 25.marec 2018Zdobenie veľkonočného stromu 25.marec 2018
Biela stopa 27. január 2018Biela stopa 27. január 2018
Rozlúčka s rokom 2017Rozlúčka s rokom 2017
Advent 3. december 2017Advent 3. december 2017
Kvíz História a súčasnosť Hrachova 28. novembra 2017Kvíz História a súčasnosť Hrachova 28. novembra 2017
Svetlušky 10. november 2017Svetlušky 10. november 2017
1 2 3 4 5 [>]
Verejná súťaž
Sanácia zatečených PVC podláh ZŠ HRACHOVO – odstránenie havarijného stavu
(31.97 kb)
Výkup Papiera
3.novembra 2015 od – 8,00 hod
(537.37 kb)
Ponuka práce
Trim Leader, a.s.,
(191 kb)
Dorazník k PHSR
Dotazník PHSR 2015-2020
(850.63 kb)
Operátor vo výrobe
Ponuka práce
(242.51 kb)
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
dňa 17. 10. 2015 /sobota/ o 17:00 hod.
(395 kb)
(12.56 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: