• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28. november 2016

Dňa 28.11 2016 sa v zasadačke Obecného úradu v Hrachove uskutočnil kvíz z histórie a súčasnosti obce Hrachovo. Súťažiacich privítal pán starosta O. Knechta a poprial im veľa úspechov v súťaži.
V kvíze preukázali svoje vedomosti a šikovnosť žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Sama Vozára Hrachovo. V dvojčlenných družstvách súťažili žiaci piateho až deviateho ročníka.
Odpovede súťažiacich veľmi pozorne sledovala porota, ktorú tvorili pani učiteľka Z. Novosadová, pán učiteľ J. Vaculčiak a pani M. Miháľová.
Žiaci preukázali svoje vedomosti z histórie, od vzniku obce po súčasnosť. Poznali symboly obce a najvýznamnejšie rodiny, ktoré v minulosti žili  v Hrachove, históriu hradného kaštieľa, o uväznení Jánošíka, histórii vzniku kostolov v obci a zamestnaní obyvateľov Hrachova v minulosti, históriu školstva v našej obci Hrachovo. Žiaci mali poznatky aj o našom rodákovi, štúrovskom básnikovi obdobia literárneho romantizmu, Samovi Vozárovi.
Pestré boli aj kvízové otázky zo súčasnosti. Po ukončení súťaže porota udelila pochvaly a ocenenia všetkým súťažiacim. Zamestnanci obecného úradu odovzdali  súťažiacim vecné ceny a popriali im veľa úspechov v ďalších vedomostných súťažiach.
Súťažiaci a umiestnenie :

5. ročník :        Dominika Rapčanová       -  4. miesto
                        Peter Fazekaš

6. ročník :        Denisa Ľuptáková          -   1. miesto   
                 Pavel Kochan

7. ročník           Natália Bystrianská         -   3. miesto
                         Janka Kurtíková

8. ročník :         Nikola Fanová                -  2. miesto
                         Samuel Pupala

9. ročník :         Tomáš Váradi                 -  5. miesto
                         Marián Kováč

Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016
Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016Kvíz História a súčasnosť obce Hrachovo 28.11.2016

Zoznam aktualít

Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny. 4. máj 2018Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny. 4. máj 2018
Stavanie mája 30. apríl 2018Stavanie mája 30. apríl 2018
Deň Zeme 21. apríla 2018Deň Zeme 21. apríla 2018
Zdobenie veľkonočného stromu 25.marec 2018Zdobenie veľkonočného stromu 25.marec 2018
Biela stopa 27. január 2018Biela stopa 27. január 2018
Rozlúčka s rokom 2017Rozlúčka s rokom 2017
Advent 3. december 2017Advent 3. december 2017
Kvíz História a súčasnosť Hrachova 28. novembra 2017Kvíz História a súčasnosť Hrachova 28. novembra 2017
Svetlušky 10. november 2017Svetlušky 10. november 2017
Úcta k starším 28. 10. 2017Úcta k starším 28. 10. 2017
1 2 3 4 5 [>]
Verejná súťaž
Sanácia zatečených PVC podláh ZŠ HRACHOVO – odstránenie havarijného stavu
(31.97 kb)
Výkup Papiera
3.novembra 2015 od – 8,00 hod
(537.37 kb)
Ponuka práce
Trim Leader, a.s.,
(191 kb)
Dorazník k PHSR
Dotazník PHSR 2015-2020
(850.63 kb)
Operátor vo výrobe
Ponuka práce
(242.51 kb)
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
dňa 17. 10. 2015 /sobota/ o 17:00 hod.
(395 kb)
(12.56 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: