Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dni obce Hrachovo dňa 26. 08. 2023 v sobotu

 08.08.2023

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pri príležitosti 670. výročia 1. písomnej zmienky o našej obci sa dňa 25. augusta 2023 konal v priestoroch kultúrneho domu hudobne ladený podvečer, počas ktorého zasadalo Slávnostné obecné zastupiteľstvo. Jeho jediným bodom programu bolo udelenie ocenení našim občanom, ako prejav pozornosti a vďaky za pomáhanie pri rozvoji obci, šírenie jej dobrého mena a zveľaďovanie.

Oslavu okrúhleho výročia otvoril príhovorom starosta obce, Ondrej Knechta, v ktorom privítal všetkých prítomných a pripomenul jednu starú múdrosť. ,,To ako vyzerá obec je vizitka nielen predstaviteľov obce, ale každého jeho obyvateľa v dobrom aj zlom. Jej rozvoj je vecou všetkých občanov, cestou spolupráce, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity.“ Teší nás, že v našej obci sa nachádzajú ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať pri rozvoji obci, ľudí, ktorí majú srdcia otvorené dokorán. Po prevzatí Ďakovných listov a Ceny starostu obce ocenenými nasledoval hudobný program a recepcia, na ktorú boli pozvaní všetci prítomní.

Ďakovný  list starostu obce Hrachovo bol udelený:

Martine Krahulcovej za vzornú reprezentáciu obce na majstrovstvách a medzinárodných pretekoch v horskej cyklistike.

Adamovi Sujovi za úspešné zviditeľnenie obce v športových kategóriách JUDO, kulturistika a fitness

Kristíne Stierankovej za vynikajúce študijné výsledky a šírenie dobrého mena obce.

Cenu starostu obce si prevzali:

Mária Mareková za celoživotný aktívny občiansky záujem a dôstojnú interpretáciu a šírenie ľudových piesni z Hrachova a okolia.

Milan Lipták za celoživotný aktívny občiansky záujem a dlhoročnú aktívnu činnosť v DHZ.

DHZO Hrachovo za výnimočne záslužnú a obetavú zásahovú činnosť.

OZ DHZ Hrachovo za záujmovú hasičskú činnosť a dôstojnú reprezentáciu obce.

Dni obce Hrachovo

Oslavy 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci prebiehali v našej obci tri dni. V sobotu 26. augusta 2023 sa na ihrisku v Základnej škole s Materskou školou Sama Vozára sústredili nadšenci kultúry a športu aby spoločne strávili príjemné chvíle. Program bol bohatý, odštartovaný športovými aktivitami pre najmenších, ukážkami hasičov, techniky vojakov, príchodom veteránov, skákaním na nafukovacom hrade či penovou show. V popoludňajších hodinách nasledoval kultúrny program v podaní Južného wetru, vystúpením folklórnych skupín, Duchoňovcov, či Mafii Corner. Zábava trvala do rána v rytme tanca a sprievodu kapely Alex Band.

Organizovanie takého podujatia sa nezaobíde bez ľudí ochotných pomôcť, ktorých sme mali naozaj statočne. Srdečná vďaka patrí poslancom, členom ich komisií, zamestnancom Obecného úradu, hasičom, záhradkárom, klubu dôchodkýň, dobrovoľníkom, či náhodným okoloidúcim, ktorí priložili ruku ku príprave strávenia príjemnej slnečnej soboty v kruhu našich najbližších.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
1 2 3 >