Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Jednota klubu dôchodcov

Jednota klubu dôchodcov v Hrachove

Organizácia vznikla 06.06.2012. Od októbra 2012 začala svoju činnosť ako Jednota dôchodcov v Hrachove. Členky klubu sa stretávajú každé dva týždne pravidelne v pondelok v priestoroch Obecného úradu v Hrachove, kde majú vyhradenú miestnosť pre klub. Prvou predsedkyňou klubu sa stala p. Elena Loceková.

V rámci aktivít klubu vytvorili spevácku skupinu „Hrachovianka“. Skupina sa stretáva pravidelne jedenkrát do týždňa, kde si v príjemnej atmosfére zaspieva približne 11 členiek  klubu. Svoj talent prezentujú na rôznych akciách.

Členky klubu sa snažia zapájať do rôznych akcií, ktoré sa konajú v obci ale aj v našom regióne.

Dobré vzťahy medzi členkami navzájom upevňujú aj pripomenutím si menín každej členky kytičkou kvetov.

V roku 2012 sa zúčastnili rôznych podujatí, ako napríklad: Slivkové hody vo Veľkých Teriakovciach, Mitrovanie v Veľkých Teriakovciach a posedenie pri Vianočnej kapustnici v Ozvenách v Hrachove.

V roku 2013 si spríjemnili fašiangové obdobie posedením v klube pri kukurici a šiškách, ktoré si sami pripravili. Neskôr si pripomenuli sviatky jari - Veľká noc. Skupina Hrachovianka vystúpila pri vatre k výročiu ukončenia II. Svetovej vojny. Pre členov klubu zorganizovali výlet na salaš Zbojská a Rejkovo. Júl si spríjemnili posedením pri ohníku a opekaní fajnôtok. Taktiež boli na Slivkových hodoch vo Veľkých Teriakovciach a 
na Mitrovaní vo Veľkých Teriakovciach varili kapustnicu. Deň Mikuláša si spríjemnili posedením pri vianočnom stromčeku.

Rok 2014 sa zúčastnili prezentácie zdravotníckeho materiálu. V Občianskom združení Ozveny sa členky učili pliesť košíky z papiera. Pripomenuli si Fašiangy a uskutočnili páranie peria. Uvarili si kukuricu s makom a orechami, upiekli fašiangové fajnoty. Zúčastnili sa osláv MDŽ v Rimavskej Sobote, kde boli pozvané. V spolupráci s Obecným úradom, OZ Ozveny a Základnou a Materskou školou Sama Vozára v Hrachove pripravili veľkonočné vajíčka, ktorými na Kvetnú nedeľu ozdobili strom pred Obecným úradom v Hrachove. Oslávili Deň Matiek na Salaši vo Veľkých Teriakovciach. Navštívili aj salaš v Rejkove, kde si zakúpili syr, žinčicu a iné dobroty. Pomohli pri organizovaní Dňa obce v Hrachove. Naše členky pomohli pri lúpaní sliviek a upiekli slivkové koláče na Slivkové hody. Niektoré členky boli na výstave záhradkárskych noviniek v Nižnom Skálniku. Obecný úrad zorganizoval pre dôchodcov obce posedenie „Úcta k starším“, kde si pozreli kultúrny program, občerstvili sa a s ostatnými dôchodcami a rodákmi našej obce pospomínali na minulé časy. V rámci klubu zorganizovali výlet do Banskej Bystrice, kde sa zúčastnili krásneho predstavenia v opere NABUKO. Tento rok vyhotovili adventný veniec na kvetinovom kruhu pred OÚ v Hrachove. V prvú a štvrtú adventnú nedeľu pozvali občanov našej obce na zapálenie adventnej sviece. K občanom sa prihovorili starosta našej obce a ev.a.v. farár. Spevácka skupina Hrachovianka bola veľmi aktívna aj v tomto roku. Zúčastnila sa na oblastnej prehliadke spevokolov v Poltári.
Na stretnutí pri vatre zaspievala partizánske piesne. Zúčastnila sa prehliadky dôchodcovských spevokolov v Tomášovciach. Vystúpila pri pomníku padlých hrdinov v Kocihe. Na pozvanie zaspievala 5 pesničiek na Dni obce Čerenčany. Pri adventnom venci spríjemnili vianočnú atmosféru nábožnými piesňami.

V roku 2015 si pripravili tvorivé dielne zamerané na maľovanie na vázičky a lepenie servítkovou technikou. Zorganizovali seniorské fašiangy s kultúrnym programom. Strávili literárne popoludnie v obecnej knižnici. Starali sa o svoje zdravie meraním krvného tlaku a masážou. Deň Matiek oslávili na salaši Zbojská. V lete viackrát navštívili kúpalisko v Rapovciach. Prezentovali svoje ručné práce na výstave. Relaxovali posedením
pri ohníku a opekali si. Pomáhali organizátorom pečením koláčov na Slivkové hody. Taktiež  varili kapusnicu na Mitrovaní vo Veľkých Teriakovciach. Advent si uctili zapálením advetných sviec na adventnom venci pred OÚ v Hrachove. Zabavili sa aj na Mikulášskom večierku v klube.

Hrachovianka sa pravidelne pripravovala na vystúpenia. Prezentovali sa na rôznych akciách. Prehliadka speváckych spevokolov v Tomášociach a v Rimavskom Brezove. Svojim spevom spríjemňovali kultúrne podujatia v Hrachove a v Kocihe. Pri adventnom venci zaspievali nábožné piesne.

Rok 2016 začal v priateľskom duchu, kde p. T. Klimová, p. R. Kýpeťová a p. E. Kubaliaková poďakovali za pomoc pri akciách a vyzdvihli dobrú spoluprácu. Ozdobovanie stromu veľkonočnými vajíčkymi pred OÚ v Hrachove sa stalo tradíciou. MDŽ opäť oslávili v Teriakovciach na salaši a Deň matiek si pripomenuli výletom na salaš Zbojská. Vzájomné vzťahy upevňovali pri ohni a opekačke. Pomoc organizátorom pri Slivkových hodoch sa stala každoročnou tradíciou. Zorganizovali výlet – navštívili kaštieľ Modrý Kameň a prehliadku zámku Halič. Cestou domov  sa zastavili na salaši v Ožďanoch. Zúčastnili sa na súťaži
vo varení kapustnice v Hnúšti. Kapustnicu varili aj vo Veľkých Teriakovciach. Obec Hrachovo si uctila starších príjemným posedením s kultúrnym programom. Tradične ukončili tento rok zapaľovaním adventných sviec na adventnom venci pred OÚ v Hrachove. OZ Ozveny pozvalo členky na posedenie pri vianočnej kapustnici.

Hrachovianka sa zúčastnila speváckych prehliadok v R. Brezove a Tomášovciach. Svojim spevom spríjemnili podujatia v obci a v našom regióne. Všade zožali veľký potlesk.

Rok 2017 začali posedením v kultúrnom dome v Hrachove pri príležitosti „seniorských fašiangov“. Členky spoločne navštívili obecnú knižnicu. Svetový deň zdravia si pripomenuli prednáškou a meraním krvného tlaku. Tradične pripravili strom s veľkonočnými vajíčkami. Pripravili si turistický výlet Tisovec – Zbojská.

Predsedkyňa p. Loceková sa vzdala funkcie zo zdravotných dôvodov a novozvolenou predsedkyňou sa stala p. Liptáková.

Deň matiek členkám klubu svojím programom spríjemnili žiaci základnej i materskej školy. V letných mesiacoch sa chodili zrelaxovať do Rapoviec. Pri príležitosti obnovenia studničky na Nižnom Skálniku  strávili popoludnie pri guľáši. Zaujímavá bola ponuka navštíviť Mlyn vo Veľkých Teriakovciach, tak sa tam vybrali na výlet. Pomáhali pri varení tradičného slivkového lekváru. Aj v tomto roku prijali pozvanie na posedenie k príležitosti k úcty k starším. Zúčastnili sa súťaže vo varení baraních dobrôt vo Veľkých Teriakovciach. Novou aktivitou bola súťaž „vtipnejší vyhráva“ a príjemne posedeli pri voňavom čaji. Tradične zorganizovali akciu zapaľovanie adventných sviec na adventnom venci. Zabavili sa
na Mikulášskom večierku a posedeli pri vianočnej kapustnici.

Hrachovianka sa pravidelne stretávala na nácvikoch každú stredu. Svojim spevom a talentom sa prezentovala na rôznych akciách a robila ľuďom radosť. Ako každý rok zúčastnila sa na prehliadke spevokolov v R. Brezove a v Tomášovciach. Vystúpenia mala v Hrachove, v Skálniku a v Kocihe. Neodmietla žiadne pozvanie a možnosť tešiť ľudí spevom.