Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dobrovoľný hasičský zbor

Koncom roku 2014 sa niektorí dobrovoľní hasiči v našej obci znovu zorganizovali a po 10-ročnej pauze sa rozhodli znovu oživiť náš DHZ a nadviazať tak na dlhodobú tradíciu a dobrú povesť dobrovoľného hasičstva v našej obci.

15. 10. 2015 bolo  ministrom vnútra p. Robertom Kaliňákom  DHZ Obce Hrachovo slávnostne odovzdané hasičské auto IvecoDaily .

1. 5. 2016 v Banskej Bystrici obec dostala protipovodňový vozík. Technika bude slúžiť predovšetkým na rýchle zásahy proti povodniam, čím sa nielen ochránia ľudské životy, ale aj majetky ľudí.

DHZ Obce Hrachovo je zaradený do celoplošného rozmiestnenia hasičských jednotiek na území do kategórie „B“ .

V roku 2016 bolo 45 aktívnych členov DHZ.

Výbor DHZ pracoval v zložení:

Predseda – Tomáš Keder

Tajomník – Magdaléna Vetráková

Veliteľ – Róbert Zachar

Preventivár - Miroslav Vetrák

Strojník - Miroslav Kochan

Referent mládeže a dorastu- Pavel Rapčan

Referent športu – Ján Rapčan

Referentka žien - Miroslava Trnavská

Pokladník – Zuzana Trnavská

Referent organizačný – Radovan Trnavský
Kronikárka – Janka Liptáková

Príjemnou vsuvkou do súťažnej sezóny bolo 120. výročie založenia nášho DHZ, ktoré sme oslávili 25.6.2016. Pri tejto príležitosti, za účasti vzácnych hostí, boli ocenení dlhoroční naši členovia.

Ďakovné listy DPO SR boli udelené

 1. DHZ Hrachovo – rok založenia 1896
 2. Vladimír Rezník - nar.10.10.1930, člen od r.1974
 3. Jozef Tomlák – nar. 04.03.1952, člen od r. 1972
 4. Ľubomír Trnavský – nar. 20.10.1949, člen od r. 1968

Predsedníctvo OV DPO v Rimavskej Sobote ďalej udelilo

Medaily za Príkladnú prácu týmto členom:

 1. Milan   G Ó D O R
 2. Milan   L I P T Á K
 3. Miroslav    L I P T Á K
 4. Pavel   L I P T Á K  - In Memoriam

Medaily za Zásluhy  týmto členom:

 1. Ľubomír  L I P T Á K
 2. Pavel   R A P Č A N
 3. Jaroslav   Š K V A R K A
 4. Miroslav   L E H O C K Ý
 5. Peter    L I P T Á K – In Memoriam

a) Medaila za Spoluprácu III. Stupňa  - obci Hrachovo

Podrobnejšie informácie o aktivitách DHZ ako aj fotografie zo súťaží a akcií nájdete v sekciách DHZ -  Dokumenty,  Fotogaléria.