Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Športový klub

Názov:                

ŠPORTOVÝ  KLUB  HRACHOVO

Mieru 35, 980 52 Hrachovo

Dátum vzniku: 4.7.1997

Zaregistrované na MV SR:  VVS/1-900/90-12912 dňa:21.7.1997

IČO: 31095917, DIČ: 2021511470

Číslo členského listu ATJK SR:  03429

Číslo účtu: zrušené

Registrované oddiely 2:     

STOLNÝ  TENIS …………vedúci: Milan Kýpeť

Počet členov: ……………… 6

BEDMINTON ……………. vedúci: Mgr. Milan Keder

Počet členov: registrovaní:

dorastenec……. 1

žiaci …………. 18

Dospelý ............1

Neregistrovaní: žiaci …………. 7

Atletika ............................... Ján Pockľan

Volejbal ............................... Miroslava Trnavská ...... 20 členov

Zumba ................................ Miroslava Zacharová .... 15 členov

Futbal ................................. Jozef Suja .........................13 členov

Výbor:

Predseda: Mgr. Milan Keder ………………. Štatutár
Člen: Ján Pockľan
​Člen:  Milan Kýpeť

Kontakt:

0904 234 552
obechrachovo@stonline.sk
milankeder@gmail.com