Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obechrachovo.sk spravuje Obec Hrachovo je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hrachovo

Adresa:
Obecný úrad Hrachovo
Ulica Mieru 35
980 52 Hrachovo

IČO:00318779                                                                                                                                                                                                                            

DIČ: 2021230189                                                                                                                                                                                                                               

Číslo účtu v tvare IBAN: SK53 0200 0000 0000 2442 0392

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Región: Gemer Malhont
Počet obyvateľov: 796
Rozloha: 1184 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1353

Všeobecné informácie: info@obechrachovo.sk
Podateľňa: podatelna@obechrachovo.sk
Starosta: starosta@obechrachovo.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obechrachovo.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 569 51 26

E-mail: sekretariat@obechrachovo.sk

Kompetencie:
Obec Hrachovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk