Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 30)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: JUDr. Kornel Vojtas
Dod.: Obec Hrachovo
21984 €
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Marek Ridzoň
Dod.: Obec Hrachovo
22488 €
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Tomáš Berecz
Dod.: Obec Hrachovo
18768 €
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Mgr. Radka Vetráková
Dod.: Obec Hrachovo
18768 €
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Ing. Jana Kováčiková
Dod.: Obec Hrachovo
18192 €
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Miroslava Knechtová
Dod.: Obec Hrachovo
23784 €
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Marek Bednár
Dod.: Obec Hrachovo
23784 €
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Tomáš Knechta
Dod.: Obec Hrachovo
23544 €
- Realizácia umeleckého diela - drevorezba, zhotovenie drevených sôch (Dom smútku Hrachovo) Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: MBR Slovakia, s.r.o.
700 €
- Realizácia umeleckého diela - drevorezba, zhotovenie drevených sôch (Dom smútku Hrachovo) Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Pavol Hajdúk
700 €
- Realizácia umeleckého diela - drevorezba, zhotovenie drevených sôch (Dom smútku Hrachovo) Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Albert Šimrák
700 €
- Úprava práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov III. ročníka, odbor 6317 M 00 obchodná akadémia na pracovisku zamestnávateľa. Odb.: Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Dod.: Obec Hrachovo
KRHZ-BB-VO-276-009/2021 Prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
14320.94 €
SMA50169894 Zemný plyn Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
28.15 €
SMA50169359 Zemný plyn Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
28.15 €
321 0698 Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Hrachovo Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
1199000716 Poistenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas činnosti MOM pri testovaní COVID-19 Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
80 €
01/2021/SOC Poskytovanie sociálnych služieb v: Dom duševného zdravia - špecializované zariadenie Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N v Rimavskej Sobote
90 €
2802901653 Poistenie osádky motorového vozidla (9 osôb) Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
219.24 €
1/ZOD/2021 Príprava projektu zo štrukturálnych fondov v rámci OP KZP, Špecifický cieľ 4.4.1 – Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, so zameraním Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 pre potreby objednávateľa Odb.: Advice & Solution, s.r.o.
Dod.: Obec Hrachovo
1000 €
Generované portálom Uradne.sk