Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 168)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
45 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 320 (jednohrob), 321 (jednohrob), 322 (jednohrob) a 323 (jednohrob). Odb.: Elena Hrušková
Dod.: Obec Hrachovo
64 €
44 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 14 (jednohrob), 17 (jednohrob), 18 (jednohrob) a 125 (jednohrob). Odb.: Elena Dudášová
Dod.: Obec Hrachovo
64 €
43 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 21 (jednohrob), 28 (jednohrob) a 29 (dvojhrob). Odb.: Ján Komora
Dod.: Obec Hrachovo
65 €
42 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 262 (dvojhrob) a 296 (jednohrob). Odb.: Anna Vrábeľová
Dod.: Obec Hrachovo
49 €
2/2023-DZ Predmetom zmluvy je peňažný dar vo výške 150,00 Eur na účel: "Zakúpenie pomôcok na revitalizáciu areálu v obci". Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
150 €
323 1065 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 EUR a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
41 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 59 (dvojhrob) a 61 (dvojhrob). Odb.: Vilma Sikorská
Dod.: Obec Hrachovo
66 €
1249069855 Poistenie nákladného prívesu značky Kovoflex. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
32 €
40 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto pod číslom 507 (jednohrob). Odb.: Alena Škvarková
Dod.: Obec Hrachovo
16 €
405 Podnik a Úcastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vztahu k telefónnemu císlu uvedenému v tabulke s názvom „SIM KARTA a KON. ZARIADENIE Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
60 €
5190059967 Touto poistnou zmluvou uzatvára úrazové poistenie UoZ alebo poistník v prospech UoZ, nahlásených poistníkom na príslušný ÚPSVaR ako osoby zúčastňujúce sa projektu v zmys. § 54 zák. č. 5/2004. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
28.50 €
39 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto pod číslom 4 (dvojhrob). Odb.: Milan Lipták
Dod.: Obec Hrachovo
33 €
23/31/054/784 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní fin.príspevku Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
214.50 €
38 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 225 (dvhrob) a 620 (jojednohrob). Odb.: Ľubica Malatinská
Dod.: Obec Hrachovo
49 €
37 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 38 (jednohrob), 39 (dvojhrob) a 66 (urnový hrob). Odb.: Ondrej Gorás
Dod.: Obec Hrachovo
55.60 €
36 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 123 (dvojhrob) a 49 (jednohrob). Odb.: František Kubaliak
Dod.: Obec Hrachovo
49 €
35 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 114 (dvojhrob) a 115 (jednohrob). Odb.: Ing. Milan Hlavko
Dod.: Obec Hrachovo
49 €
34 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto pod číslom 493 (jednohrob). Odb.: Vladimír Kantarík
Dod.: Obec Hrachovo
16 €
33 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto pod číslom 236 (jednohrob). Odb.: Pavel Rapčan
Dod.: Obec Hrachovo
16 €
32 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslom 369 (dvojhrob) a 619 (dvojhrob). Odb.: Milan Gódor
Dod.: Obec Hrachovo
66 €
Generované portálom Uradne.sk