Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 14)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1199000716 Poistenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas činnosti MOM pri testovaní COVID-19 Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
80 €
01/2021/SOC Poskytovanie sociálnych služieb v: Dom duševného zdravia - špecializované zariadenie Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N v Rimavskej Sobote
90 €
2802901653 Poistenie osádky motorového vozidla (9 osôb) Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
219.24 €
1/ZOD/2021 Príprava projektu zo štrukturálnych fondov v rámci OP KZP, Špecifický cieľ 4.4.1 – Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, so zameraním Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 pre potreby objednávateľa Odb.: Advice & Solution, s.r.o.
Dod.: Obec Hrachovo
- Prenos čísla Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
1199000687 Poistenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas činnosti MOM pri testovaní COVID-19 Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
80 €
1/NZ/2021 Nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska Hrachovo Odb.: Janka Bendová
Dod.: Obec Hrachovo
914.64 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Výpožička tabletu a sim karty Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
1/KZ/2021 Za gola sadu Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Michal Kováč
120 €
1/2021 Dotácia na rok 2021 Odb.: Občianske združenie OZVENY
Dod.: Obec Hrachovo
800 €
1199000610 Poistenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas činnosti MOM pri testovaní COVID-19 Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
80 €
2/2021 Dotácia na rok 2021 Odb.: Základná organizácia SZPB - Hrachovo
Dod.: Obec Hrachovo
200 €
3/2021 Dotácia na rok 2021 Odb.: Športový klub Hrachovo
Dod.: Obec Hrachovo
2000 €
4/2021 Dotácia na rok 2021 Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Hrachovo
200 €
Generované portálom Uradne.sk