Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Symboly obce – erb, vlajka, pečať

Dňa 24. novembra 2001 sa konali prvé oslavy Dňa obce. Na spoločných ekumenických bohoslužbách v evanjelickom kostole správca rímsko-katolíckej farnosti Mgr. Ján Tarbaj slávnostne posvätil erb, vlajku a pečať obce.

Navrhovateľom  erbu je prof. Novák, člen Heraldickej komisie MV SR a akademický maliar Ladislav Čisárik ml., ktorí zrekonštruovali symboliku Archanjela Gabriela z pečatidla používaného v našej obci pred 200 rokmi.

Je nesporné, že od 18. storočia je historickým symbolom obce Archanjel Gabriel. Dosvedčuje to kruhopis  oválneho pečatidla: SIGILLUM RACHOVIEN (se). Odtlačok pečatidla s týmto obsahom Š. Otruba našiel už na dokumente z roku 1786. Pôvod tejto biblickej postavy v obecnom znaku Hrachova vysvetliť nevieme. Vieme len, že Archanjel Gabriel bol zvestovateľom dobrých správ.

Symboly Hrachova sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR 238/H-133/2000.

Erb: V modrom štíte vpravo pootočený, na zlatú rovnú trúbu trúbiaci, striebroodetý a striebrokrídly Archanjel Gabriel, v ľavici so zelenou odvrátenou palmovou ratolesťou.

Vlajka: 5 pozdĺžnych pruhov

  • modrý, žltý, biely – 2/6
  • modrý, zelený – 1/6
  • je ukončená dvoma zástrihmi.

Pečať: okrúhla, v strede s erbom, okolie – kruhový nápis OBEC HRACHOVO, priemer 36 mm.